Boot Sector là gì? Boot sector hoạt động thế nào?

Boot Sector là gì? Boot sector hoạt động thế nào?
5/5 - (3 bình chọn)

Boot Sector là gì?

Boot Sector là khái niệm của Khu vực khởi động. Boot Sector là một phần dành riêng của đĩa cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác chứa dữ liệu được sử dụng để khởi động hệ thống máy tính. Nó bao gồm bản ghi khởi động chính (MBR – master boot record), được truy cập trong trình tự khởi động.

Boot Sector lưu ở đâu trên ổ đĩa?

Boot Sector thường nằm ở phần đầu của đĩa, trước phân vùng đầu tiên. Nó bao gồm bản đồ phân vùng, xác định tất cả các phân vùng trên đĩa. Nó cũng xác định phân vùng nào chứa dữ liệu khởi động (chẳng hạn như hệ điều hành ). Điều này cho phép máy tính biết phân vùng nào cần truy cập khi khởi động. Do đó, nếu khu vực khởi động của đĩa bị hỏng hoặc chứa dữ liệu không hợp lệ, máy tính có thể không khởi động được từ đĩa. Nếu điều này xảy ra, bạn nên chạy tiện ích đĩa hoặc chương trình chống vi-rút để thử và khắc phục sự cố.

Boot sector tồn tại trên một ổ cứng trong, nơi hệ điều hành như Windows được cài đặt, cũng như trên các thiết bị lưu trữ mà bạn thậm chí không cần phải khởi động, mà thay vào đó chỉ giữ dữ liệu cá nhân, như ổ cứng ngoài, đĩa mềm hoặc những thiết bị USB khác.

Boot sector hoạt động thế nào?

Khi bật nút nguồn một máy tính, việc trước tiên xảy ra là BIOS sẽ tìm kiếm những gì nó cần để khởi động hệ điều hành. Vị trí đầu tiên BIOS sẽ tìm là sector đầu tiên của mỗi thiết bị lưu trữ được kết nối với máy tính.

Giả sử bạn có một ổ cứng trong máy tính. Điều này nghĩa là bạn có một ổ cứng với một boot sector. Sector cụ thể đó của ổ cứng có thể chứa một trong hai thứ: Master Boot Record (MBR) hoặc Volume Boot Record (VBR).
MBR là sector đầu tiên của bất kỳ ổ cứng được định dạng nào. Vì BIOS nhìn vào sector đầu tiên để hiểu cách bắt đầu, nên nó sẽ load MBR vào bộ nhớ. Sau khi dữ liệu MBR được load, phân vùng hoạt động có thể được tìm thấy để máy tính biết vị trí của hệ điều hành.

Nếu một ổ cứng có nhiều phân vùng, VBR là sector đầu tiên trong mỗi phân vùng. VBR cũng là sector đầu tiên của một thiết bị hoàn toàn không được phân vùng.

Một số lỗi boot sector thường gặp

Một sector phải có một chữ ký đĩa (disk signature) rất cụ thể, để được BIOS xem là một boot sector. Chữ ký đĩa của boot sector là 0x55AA và được chứa trong hai byte thông tin cuối cùng của nó.

Nếu chữ ký đĩa bị hỏng hoặc bằng cách nào đó đã bị thay đổi, thì rất có thể BIOS sẽ không thể tìm thấy boot sector, và do đó, tất nhiên sẽ không thể load các hướng dẫn cần thiết để tìm và khởi động hệ điều hành.

Bất kỳ thông báo lỗi nào sau đây có thể chỉ ra boot sector bị hỏng:
Bảng phân vùng không hợp lệ
Không thể tìm thấy BOOTMGR
BOOTMGR bị thiếu
Thiếu hệ điều hành
Thiết lập đã xác định rằng hệ thống file của bạn bị hỏng
Xảy ra một lỗi đọc đĩa
NTLDR bị thiếu
Lỗi load hệ điều hành

Boot sector được tạo ra như thế nào?

Boot sector được tạo khi bạn format thiết bị lần đầu tiên. Điều này có nghĩa là nếu thiết bị chưa được format và chưa sử dụng hệ thống file, thì nó không thể được coi là một boot sector.

Chỉ có một boot sector cho mỗi thiết bị lưu trữ. Ngay cả khi một ổ cứng có nhiều phân vùng hoặc đang chạy nhiều hệ điều hành, vẫn chỉ có một boot sector cho toàn bộ ổ đó.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không