Các ví dụ cơ bản về HTML

5/5 - (2 bình chọn)

Trong bài này, chúng tôi sẽ hiển thị một số ví dụ HTML cơ bản. Đừng lo lắng nếu chúng tôi sử dụng các thẻ mà bạn chưa biết.

Tài liệu HTML

Tất cả tài liệu HTML phải bắt đầu bằng khai báo loại tài liệu: <!DOCTYPE html>.

Bản thân tài liệu HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>.

Phần hiển thị của tài liệu HTML nằm giữa <body></body>.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Đây là tiêu đề Heading 1</h1>
<p>Đây là một đoạn văn bản paragraph.</p>

</body>
</html>

Tuyên bố <!DOCTYPE>

Tuyên bố <!DOCTYPE> đại diện cho loại tài liệu và giúp trình duyệt hiển thị các trang web một cách chính xác. Nó chỉ được xuất hiện một lần, ở đầu trang (trước bất kỳ thẻ HTML nào).

Việc khai báo <!DOCTYPE> không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Tuyên bố <!DOCTYPE> cho HTML5 là : <!DOCTYPE html>

Tiêu đề HTML

Các tiêu đề HTML được xác định bằng các thẻ <h1> đến <h6>.

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất, <h6> xác định tiêu đề ít quan trọng nhất:

Ví dụ

<h1>Đây là heading 1</h1>
<h2>Đây là heading 2</h2>
<h3>Đây là heading 3</h3>

Đoạn văn HTML

Các đoạn HTML được xác định bằng thẻ: <p>

Ví dụ

<p>Đây là một đoạn văn bản paragraph.</p>
<p>Đây là một đoạn văn bản paragraph khác.</p>

Liên kết HTML

Các liên kết HTML được xác định bằng thẻ: <a>

Ví dụ

<a href="https://wikimaytinh.com">Đây là một liên kết</a>

Đích đến của liên kết được chỉ định trong thuộc tính href

Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML.

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các thuộc tính trong các bài sau.

Hình ảnh HTML

Hình ảnh HTML được xác định bằng thẻ <img>.

Tệp nguồn (src), văn bản thay thế (alt), width và height được cung cấp dưới dạng thuộc tính:

Ví dụ

<img src="wikimaytinh.jpg" alt="wikimaytinh.com" width="100" height="120">

Cách xem nguồn HTML

Xem mã nguồn HTML:

Nhấp chuột phải vào trang HTML và chọn “Xem nguồn trang/View Page Source” (trong Chrome) hoặc “Xem nguồn/View Source” (trong Edge) hoặc tương tự trong các trình duyệt khác. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ chứa mã nguồn HTML của trang.

Kiểm tra một phần tử HTML

Nhấp chuột phải vào một phần tử (hoặc một vùng trống) và chọn “Kiểm tra/Inspect” hoặc “Kiểm tra phần tử/Inspect Element” để xem những phần tử nào được tạo thành (bạn sẽ thấy cả HTML và CSS). Bạn cũng có thể chỉnh sửa HTML hoặc CSS nhanh chóng trong bảng Thành phần/Elements hoặc Kiểu/Styles mở ra.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không