Cách ẩn dòng và cột trong Excel tất cả các phiên bản

Cách ẩn dòng và cột trong Excel tất cả các phiên bản
5/5 - (3 bình chọn)

Cách ẩn dòng và cột trong Excel tất cả các phiên bản

Trong Excel, có thể ẩn một hoặc nhiều hàng hoặc cột. Đối với bất kỳ phiên bản Excel nào, hãy làm theo các bước bên dưới để ẩn một hàng hoặc cột.

Cách ẩn một dòng (hàng row)

Để ẩn một hàng, hãy làm theo các bước bên dưới.

Về phía xa bên trái của bảng tính, kích chuột phải vào trên tiêu đề hàng cho hàng bạn muốn ẩn.
Trong menu bật lên, chọn Hide.

Hàng ẩn được xác định bằng hai đường kẻ giữa hai hàng nơi có hàng ẩn, như trong hình. Nếu hai dòng giữa các hàng không hiển thị, thì hàng ẩn có thể được xác định bằng cách bỏ qua trong việc đánh số hàng. Trong hình, đánh số hàng bỏ qua từ “1” thành “3” vì hàng 2 bị ẩn.

Để ẩn nhiều hàng, hãy đánh dấu từng hàng cần ẩn, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hide trong menu bật lên. Tất cả các hàng được đánh dấu sẽ bị ẩn.

Cách ẩn một cột (column)

Để ẩn một cột, hãy làm theo các bước bên dưới.

Gần phía trên cùng của bảng, bên dưới thanh menu hoặc Ribbon, kích chuột phải vào các tiêu đề cột cho cột bạn muốn ẩn.
Chọn Hide trong menu bật lên.

Cột ẩn được xác định bằng hai dòng giữa hai cột nơi có cột ẩn, như trong hình trên. Nếu hai dòng giữa các cột không hiển thị, cột ẩn có thể được xác định bằng cách bỏ qua trong các chữ cái tiêu đề cột. Trong hình trên, ký tự tiêu đề cột bỏ qua từ “A” thành “C” vì cột B bị ẩn.

Để ẩn nhiều cột, hãy đánh dấu từng cột cần ẩn, sau đó nhấp chuột phải và chọn Hide trong menu bật lên. Tất cả các cột được đánh dấu sẽ bị ẩn.

Hiện lại các cột hoặc hàng (bỏ ẩn)

Nhấp vào nút Format nằm dưới tab Trang đầu / nhóm Ô, sau đó chọn Unhide (một tùy chọn khác là kéo qua phạm vi cột hoặc hàng bạn muốn hiện rồi nhấp chuột phải vào tiêu đề cột hoặc hàng và chọn bỏ ẩn).

Các Cột và Hàng của bạn hiện được hiển thị trở lại (bỏ ẩn).

Nguồn: cách ẩn dòng và cột trong excel

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không