Cách cài đặt Moodle trên Localhost và Online chi tiết từng bước

Cách cài đặt Moodle
5/5 - (7 bình chọn)

Hướng dẫn cài đặt Moodle trên localhost và tên miền online. Mã nguồn sử dụng phiên bản Moodle 3.11.2

Cài đặt Moodle cục bộ trên localhost

Phần mềm cần có

 1. Máy chủ ảo XAMPP với 2 dịch vụ cần thiết là: Apache, MySQL.
 2. Bản .zip gói cài đặt Moodle
 3. Trình duyệt web bất kỳ

Các bước cài đặt Moodle trên localhost

Bước 1: Download gói cài đặt Moodle và giải nén zip

Tải bản cài đặt mới nhất tại: https://download.moodle.org/releases/latest/

Bước 1: Download gói cài đặt Moodle và giải nén zip

Bản tải về nên lưu luôn vào thư mục: xampp\htdocs

Lưu vào thư mục: xampp\htdocs

Tiến hành giải nén ra thư mục \moodle

Tiến hành giải nén ra thư mục \moodle

Đổi tên thư mục vừa giải nén thành tên dự án của bạn, ví dụ: loptinhoc

Đổi tên thư mục vừa giải nén thành tên dự án của bạn, ví dụ: loptinhoc

Bước 2: Bật máy chủ ảo XAMPP

Bật XAMPP, sau đó Bật (Start) 2 dịch vụ là Apache và MySQL, đảm bảo 2 dịch vụ thông báo vận hành ổn định (xanh lá cây).

Bật máy chủ ảo XAMPP

Bước 3: Tạo cơ sở dữ liệu trống

Truy cập địa chỉ http://localhost/phpmyadmin/

Nhập tên cơ sở dữ liệu, ví dụ: loptinhocdb, chọn bảng mã UTF8, sau đó bấm Tạo

Tạo cơ sở dữ liệu trống

Bước 4: Lựa chọn ngôn ngữ, nhập thông tin database

Mở trình duyệt gõ địa chỉ http://localhost/loptinhoc để bắt đầu tiến trình cài đặt Moodle

Chọn ngôn ngữ sử dụng: Vietnamese (Vi)

Chọn ngôn ngữ sử dụng: Vietnamese (Vi)

Sau khi lựa chọn ngôn ngữ, nhấn “Tiếp theo” để chuyển sang bước tiếp theo.

Xác nhận đường dẫn Paths

Xác nhận đường dẫn Paths

Chọn kiểu cơ sở dữ liệu

Chọn kiểu cơ sở dữ liệu

Nhập các thông tin cơ sở dữ liệu:

Nhập các thông tin cơ sở dữ liệu
 • Database name: db_cua_ban
 • Database user: root
 • Database password: để trống

Xác nhận ghi chú bản quyền

Xác nhận ghi chú bản quyền

Bước 5: Kiểm tra hệ thống & fix yêu cầu

Kiểm tra máy chủ cục bộ & fix các yêu cầu hệ thống. Tiến trình cài đặt sẽ kiểm tra lại các thông tin hệ thống cần thiết, Những yêu cầu đủ điều kiện thì có chữ “Đồng ý” màu xanh.

Kiểm tra máy chủ cục bộ & fix các yêu cầu hệ thống

Trong trường hợp này, có 1 yêu cầu fix lỗi (màu đỏ): Sai $CFG->dbtype: bạn cần chuyển nó trong tệp tin config.php của bạn. từ ‘mysql‘ sang ‘mariadb‘.

Kiểm tra máy chủ cục bộ & fix các yêu cầu hệ thống

Sau khi fix các yêu cầu bắt buộc, tải lại trang, click vào nút“ Tiếp tục”.

Kiểm tra hoàn tất

Kiểm tra plugin, giao diện

Kiểm tra plugin, giao diện

Chờ cho tiến trình cài đặt thực thi trong ít phút & bấm tiếp tục để chuyển sang bước 6

Tham khảo một số lỗi khác có thể xảy ra khi mới cài đặt và cách fix: Mở file php.ini trong \xampp\php

php_extension xmlrpc:

tìm ;extension=php_xmlrpc.dll bỏ dấu ; ở đầu

php_extension soap:

extension=php_soap.dll

php_extension intl:

tìm ;extension=php_intl.dll bỏ dấu ; ở đầu

intl.defaut_locate =en_utf8

intl.error_leval=E_WARNING

php_setting opcache enable:

opcache.enable = 1

opcache.memory_consumption = 128

opcache.max_accelerated_files = 4000

opcache.revalidate_freq = 60

opcache.use_cwd = 1

opcache.validate_timestamps = 1

opcache.save_comments = 1

opcache.enable_file_override = 0

zend_extension = “C:\xampp\php\ext\php_opcache.dll” thêm vào cuối tệp php.ini

Bước 6: Khai báo tạo tài khoản quản trị viên & hoàn tất cài đặt

Nhập thông tin người quản trị Moodle. Đây là người có toàn quyền quản trị cao nhất trong hệ thống, do đó mọi thông tin cần được lưu ở nơi bảo mật.

 • Username
 • New Password
 • First name
 • Surname
 • Địa chỉ Email
 • Country
 • Timezone
Khai báo tạo tài khoản quản trị viên & hoàn tất cài đặt

Sau khi tạo xong tài khoản người quản trị, bấm nút Cập nhật hồ sơ. Quay về trang chủ của project để bắt đầu phiên đăng nhập làm việc.

Dưới đây là màn hình Dashboard sau khi đăng nhập hệ thống

Màn hình Dashboard

Thiết lập mạng LAN dùng chung Moodle (không bắt buộc)

Để thiết lập cho Moodle hoạt động trong một Intranet hoặc mạng LAN nhỏ (Local Area Network), chẳng hạn như một mạng gia đình mạng văn phòng, chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Lấy địa chỉ IP của máy tính chạy Moodle

Trong mạng LAN windows, gọi lệnh hộp run/ chạy cmd / lệnh ipconfig
IP là 4 số bên cạnh “Địa chỉ IP”. Ví dụ: 192.168.1.45
Đặt IP này làm IP tĩnh cho máy tính cài đặt Moodle.

Đặt IP này làm IP tĩnh

Bước 2: Chỉnh sửa wwwroot trong config.php

Tại thư mục cài đặt Moodle, tệp config.php / đặt $CFG->wwwroot = ‘http://IP/loptinhoc’; Trong ví dụ này là http://192.168.1.45/loptinhoc trong đó IP là IP bạn có ở bước 1. Lưu tệp và bây giờ Moodle sẽ biết địa chỉ IP thực của nó.

Chỉnh sửa wwwroot trong config.php

Bước 3: Thiết lập Servername IP

Tại thư mục nơi máy chủ web Apache của bạn được cài đặt, có một thư mục con gọi là conf. Chỉnh sửa tệp httpd.conf của bạn ở đó và đặt Servername IP

Trong ví dụ này là: Servername 192.168.1.45

Thiết lập Servername IP

IP đã có ở bước 1. Lưu nó và bây giờ máy chủ web Apache của bạn sẽ biết địa chỉ IP thực của nó.

Sau khi thực hiện quy trình 3 bước này, bất kỳ máy tính nào trong mạng của bạn sẽ có thể sử dụng máy chủ Moodle của bạn.

Cài đặt Moodle online với trình Softaculous

Khi cài đặt Moodle theo cách thủ công, có một số bước cần thực hiện có thể tốn thời gian. Softaculous là một chương trình tuyệt vời để cài đặt phần mềm trên máy chủ online. Moodle có thể được cài đặt thông qua Softaculous mà không tốn nhiều công sức. Điều này giúp bỏ qua yêu cầu tải xuống tệp, kết nối với máy chủ để tải chúng lên và tất cả các bước khác cần thiết để cài đặt Moodle. Phần này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Moodle thông qua ứng dụng cPanel (DirectAdmin) / Softaculous.

Chuẩn bị

 • Tài khoản đăng nhập Host
 • Không gian lưu trữ Host còn tối thiểu khoảng 500Mb
 • Tên miền đã trỏ về Host

Cài đặt Moodle với trình Softaculous

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel hoặc DirectAdmin

Thêm tên miền / tên miền phụ sẵn sàng

Thêm tên miền / tên miền phụ sẵn sàng

Cài đặt bảo mật SSL cho tên miền

Cài đặt bảo mật SSL cho tên miền

Bước 2: Chọn cài đặt ứng dụng Moodle

Điều hướng về phía dưới cùng nơi có nội dung Softaculous Apps Installer. Trong phần Categories / Chọn Educations.

Softaculous Apps Installer

Tiếp theo, Moodle sẽ hiển thị trên trang. Nhấp chuột vào nút Install (Cài đặt)

Install

Trên trang Cài đặt phần mềm, hãy thực hiện như sau:

Mục Software Setup
Software Setup
 1. Chọn phiên bản bạn muốn cài đặt tại mục: Choose the version you want to install.
 2. Để giao thức Protocol mặc định. Nếu SSL là bắt buộc, bạn có thể đặt SSL tại đây. Điều này chỉ áp dụng cho các cài đặt mà máy chủ đã thiết lập SSL.
 3. Chọn miền từ hộp thả Choose Domain mà Moodle đang được cài đặt.
 4. Để trống In Directory.
 5. Data Directory dành cho các tệp bảo mật Moodle. Để mặc định Data Directory.
 6. Tên cơ sở dữ liệu có thể được đổi tên hoặc để nguyên. Đây không phải là điều quan trọng.
 7. CRON Job là để Moodle chạy các tập lệnh php trong những khoảng thời gian nhất định. Để lại CRON Job như mặc định.
Mục Site Settings
Site Settings

Cài đặt Trang web có thể được đặt thành bất kỳ thứ gì bạn muốn cho tên và mô tả Trang web của bạn. Điều này có thể được thay đổi sau trong phần Quản trị Moodle.

Giữ nguyên tiền tố cơ sở dữ liệu. Bạn có thể thay đổi tiền tố cơ sở dữ liệu để tăng cường bảo mật; tuy nhiên, điều này là không cần thiết.

Mục Admin Account
Admin Account

Phần Tài khoản Quản trị là quan trọng nhất, đây là phần đăng nhập và cấu hình email để đăng nhập quản trị viên Moodle. Nhập các Tên đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ email hợp lệ trong các trường thông tin.

Mục Choose Language
Choose Language & Install

Đặt ngôn ngữ và nhấp vào nút Install. Trang sẽ hiển thị Kiểm tra dữ liệu đã gửi.

Bước 3: Hoàn tất cài đặt & đăng nhập quản trị

Tiếp theo trang sẽ hiển thị Xin chúc mừng, phần mềm đã được cài đặt thành công. Nhấp vào Quay lại tổng quan.

Bây giờ bạn sẽ thấy cài đặt được liệt kê trong Softaculous. Click đăng nhập để bắt đầu phiên làm việc với Moodle.

Giao diện mặc định trang Dashboard của Moodle
Giao diện mặc định trang Dashboard của Moodle

Ghi rõ nguồn: Hướng dẫn cách cài đặt Moodle trên localhost, cài đặt Moodle online, cài Moodle trên Laptop – wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không