Cách in một phần trong Excel, in 1 vùng chọn trong Excel

Cách in một phần trong Excel, in 1 vùng chọn trong Excel
5/5 - (4 bình chọn)

Cách in một phần trong Excel, in 1 vùng chọn trong Excel

Chọn 1 vùng in trong Excel

  1. Kéo và chọn các ô xác định là vùng in.
  2. Đi tới tab Page Layout trên Ribbon. Trên nhóm Page Setup > nhấp vào Print Area > Set Print Area.
  3. File > Print để in
Chọn 1 vùng in trong Excel

Điều chỉnh hoặc hủy vùng in đã chọn

  1. Nhấp vào bất kỳ nơi nào trên bảng tính cần xóa vùng in.
  2. Chuyển đến tab Page Layout. Trong nhóm Page Setup, nhấp vào Clear Print Area.
Điều chỉnh hoặc hủy vùng in đã chọn

Mở rộng, thêm vào vùng in

  1. Chọn các ô cần thêm vào vùng in hiện có.
  2. Chuyển đến tab Page Layout > Page Setup > Print Area > Add to Print Area.
  3. File > Print để in
Mở rộng, thêm vào vùng in

Nguồn: Cách in một phần trong Excel, in 1 vùng chọn trong Excel

Tìm kiếm liên quan:

cách in 1 phần văn bản trong excel
cách in 1 phần trong excel
cách chỉ in 1 phần trong excel
cách in 1 phần trong file excel

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không