Cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10, 7

Cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10, 7
5/5 - (7 bình chọn)

Cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10, 7

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Bước 1: Bạn vào Start > Cài đặt (Settings).

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Bước 2: Chọn vào Tài khoản.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Bước 3: Chọn tab Tùy chọn đăng nhập > Bấm vào Thay đổi ở Mật khẩu.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Bước 4: Bạn nhập lại Mật khẩu hiện tại > Tiếp theo.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Bước 5: Tại phần Đổi mật khẩu của bạn:

  • Bạn nhập mật khẩu mới của bạn tại ô Mật khẩu mới.
  • Sau đó nhập lại mật khẩu mới để xác nhận tại phần Nhập lại mật khẩu.
  • Trong phần Gợi ý mật khẩu, bạn nhập vào gợi ý liên quan đến mật khẩu phòng trường hợp bạn quên.
Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Sau đó nhấn Tiếp theo.

Lưu ý: Nếu bạn sợ nhập sai mật khẩu thì bạn có thể click vào ký hiệu con mắt như hình để hiện mật khẩu.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Bước 6: Bạn chọn Hoàn tất.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 7

Bước 1: Vào Menu Start > Control Panel.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 7

Bước 2: Chọn User Account and Family Safety.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 7

Bước 3: Chọn Change your Windows password.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 7

Bước 4: Chọn Change your password.

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 7

Bước 5: Tại màn hình Change password:

Cách cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 7
  • Current password: Bạn nhập mật khẩu hiện tại (nếu không có hãy bỏ trống).
  • New password: Bạn điền mật khẩu mới vào.
  • Confirm new password: Bạn sao chép lại mật khẩu mới vào đây.

Sau đó bạn chọn Change password.

Lưu ý: Type a password hint – đây là gợi ý nếu bạn quên mật khẩu.

Nguồn: Cách thay đổi mật khẩu máy tính Win 10, 7. Hướng dẫn bởi wikimaytinh.com

Câu hỏi tương tự: cách thay đổi mật khẩu màn hình máy tính, cách thay đổi mật khẩu đăng nhập máy tính, cách thay đổi mật khẩu cho máy tính

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không