Changelog là gì? Tệp Changelog để làm gì?

Changelog là gì? Tệp Changelog để làm gì?
5/5 - (3 bình chọn)

Changelog là gì? Tệp Changelog để làm gì?

Changelog là gì?

Changelog trong lĩnh vực máy tính có nghĩa là Bản ghi thay đổi. Changelog là tệp nhật ký hoặc bản ghi tất cả những thay đổi đáng chú ý được thực hiện đối với một dự án. Dự án thường là một trang web hoặc dự án phần mềm và Changelog thường bao gồm các bản ghi về các thay đổi như sửa lỗi, tính năng mới, v.v. Một số dự án nguồn mở bao gồm Changelog là một trong những tệp cấp cao nhất trong bản phân phối của chúng.

Mặc dù quy ước đặt tên chuẩn cho tệp là ChangeLog, nó đôi khi được đặt tên khác là CHANGES hoặc HISTORY.

Một quy ước khác đặt phần mở rộng khác, đặt CHANGELOG.txt nếu là văn bản thuần túy, Changelog.md nếu nó nằm trong Markdown hoặc Changelog.rst nếu nó ở trong reStructuredText.

Một số hệ thống kiểm soát sửa đổi có thể tạo ra thông tin liên quan phù hợp làm bảng thay đổi nếu mục tiêu là bao gồm tất cả các thay đổi.

Mục đích của changelog là gì?

Changelogs có thể có nhiều cách định dạng và có thể lưu ở các vị trí khác nhau, nhưng chúng phải có trong mọi dự án. Chúng có thể được trình bày dưới dạng bài đăng trên web, dưới dạng dấu *. md trong kho lưu trữ GitHub, trong phần thay đổi của phần mềm (hoặc trang web của phần mềm), trong “What’s new” trên Android play và các cửa hàng ứng dụng của Apple

Nguồn: Changelog là gì? Tệp Changelog để làm gì? wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không