Chmod là gì? Cú pháp lệnh Chmod, cách Chmod

Chmod là gì? Cú pháp lệnh Chmod, cách Chmod
5/5 - (4 bình chọn)

Chmod là gì? Cú pháp lệnh Chmod, cách Chmod

Chmod là gì?

Chmod có nghĩa là “chế độ thay đổi”, một lệnh để thay đổi quyền truy cập tệp trong hệ điều hành dựa trên UNIX. Chmod là một lệnh Linux được sử dụng để đặt quyền Đọc, Viết và Thực thi cho các loại người dùng khác nhau.

Mục đích của Chmod

Lệnh chmod cho phép quản trị viên thiết lập hoặc sửa đổi các quyền của tệp. Mọi tệp UNIX đều có người dùng là chủ sở hữu và nhóm chủ sở hữu được đính kèm và mọi tệp đều có quyền liên kết với nó. Các quyền như sau: đọc, ghi hoặc thực thi.

Giải thích các thuật ngữ trong Chmod

Hệ thống UNIX có nhiều người dùng. Trong bối cảnh này, người dùng có thể tham chiếu đến một cá nhân hoặc một hoạt động hệ thống. UNIX xác định mỗi người dùng bằng một UID và người dùng có thể được tổ chức thành các nhóm.

Chmod chính là thao tác thay đổi các quyền sau:

 • “Read” (Đọc): viết tắt là “r”, và được biểu diễn bằng số 4
 • “Write” (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là “w”, và được biểu diễn bằng số 2
 • “Execute” (Thực thi): viết tắt là “x”, và được biểu diễn bằng số 1

Chmod cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:

 • “Owner” – chủ sở hữu của file/thư mục
 • “Group” – Nhóm mà Owner là thành viên
 • “Public / Others/ Everybody”: những người còn lại

Cú pháp lệnh chmod và bảng thông số chmod

Cú pháp của lệnh chmod là: chmod mode file

Ví dụ: chmod 720 readme.txt

Mỗi số trong tham số chế độ đại diện cho các quyền đối với người dùng hoặc nhóm người dùng:

 • Số đầu tiên đại diện cho chủ sở hữu của tệp
 • Số thứ hai đại diện cho nhóm của tệp
 • Con số thứ ba đại diện cho những người khác

Bảng dưới đây cho thấy tám số có thể được sử dụng trong tham số chmod. Cột rwx chỉ định quyền truy cập đọc, ghi và cấp phép, cung cấp giá trị nhị phân cho mỗi thao tác. “1” có nghĩa là “có”, “0” có nghĩa là “không”. Nếu rwx đọc 110, thì quyền đó có thể đọc và ghi, nhưng không cấp phép.

Danh sách các mode: 

modePermissionrwx
7read, write and executerwx
6read and writerw-
5read and executer-x
4read onlyr–
3write and execute-wx
2write only-w-
1execute only–x
0none

Ví dụ: nếu bạn đặt quyền thư mục của mình thành 720, thì quyền của bạn sẽ hoạt động như sau:

 • Chủ sở hữu tệp có thể đọc, ghi và thực thi tệp.
 • Nhóm của tệp chỉ có thể ghi tệp.
 • Tất cả những người khác không thể truy cập tệp.

Nên đặt Chmod như thế nào cho đúng?

Để phù hợp với cấu hình bảo mật, bạn nên chmod theo chuẩn 644 với file, 755 với floder.

Chmod = 755 cho các thư mục có nghĩa là:

 • 7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
 • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
 • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)

Cách thao tác Chmod

CHMOD trong cPanel

 1. Đăng nhập vào trang quản trị cPanel
 2. Chọn “File Manager”
 3. Để chmod từng file hay folder, bạn có thể click chọn vào cột “Perms” hoặc click chuột phải chọn “Change Permissions” để thay đổi các thông số.
 4. Nếu chmod toàn bộ bạn chọn “Select all” , click chuột phải chọn ” Change Permissions ” và tùy chỉnh.
Chmod là gì? Cú pháp lệnh Chmod, cách Chmod
Chmod trong cPanel

CHMOD qua giao thức FTP

 1. Cài đặt 1 trong các phần mềm quản lý file như : Filezilla, Cute-pro,… Ở đây chúng tôi sử dụng Filezilla
 2. Đăng nhập Filezilla.
 3. Để tiến hành chmod từng file hay folder, bạn click chuột phải tại folder và file đó và chọn “File permissions” và tiến hành điều chỉnh các thông số theo ý muốn.
CHMOD là gì? CHMOD qua giao thức FTP
CHMOD qua giao thức FTP

Nguồn: Chmod là gì? Cú pháp lệnh Chmod, cách Chmod

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không