Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting
5/5 - (4 bình chọn)

Cron Job là gì? Hướng dẫn cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Cron Job là gì?

Cron Job là một lệnh Linux được sử dụng để lập lịch các tác vụ sẽ được thực thi vào một lúc nào đó trong tương lai. Điều này thường được sử dụng để lên lịch cho một công việc được thực hiện theo định kỳ – ví dụ: để gửi thông báo vào mỗi buổi sáng. Một số tập lệnh, chẳng hạn như WordPressMoodle có thể yêu cầu bạn thiết lập các Cron Job để thực hiện các chức năng nhất định.

Đối với hầu hết các Cron Job, có ba thành phần hiện tại:

  • Tập lệnh sẽ được gọi hoặc thực thi.
  • Lệnh thực thi tập lệnh trên cơ sở lặp đi lặp lại.
  • Hành động hoặc đầu ra của tập lệnh, điều này phụ thuộc vào tác dụng của tập lệnh được gọi.

Thông thường, các tập lệnh được gọi là Cron Job sửa đổi các tệp hoặc cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, chúng có thể thực hiện các tác vụ khác không sửa đổi dữ liệu trên máy chủ, chẳng hạn như gửi thông báo qua email.

Hầu hết các tập lệnh yêu cầu sử dụng Cron Job sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn cụ thể về những gì cần thiết lập, thường xuyên đưa ra các ví dụ.

Thiết lập Cron Job trong cPanel

Để thêm cron job trong cPanel, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel

Bước 2: Từ trang tổng quan, tìm kiếm Cron Job hoặc điều hướng đến menu Advanced và nhấp vào biểu tượng Cron Job.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 3: Bạn sẽ cần chọn một email mà bạn muốn nhận đầu ra cron. Nếu địa chỉ email được liệt kê bên cạnh Current Email là hợp lệ, chỉ cần để lại. Nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ email khác, hãy nhập địa chỉ đó vào trường biểu mẫu bên cạnh Email và nhấp vào Update Email khi bạn đã hoàn tất.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 4: Trong phần có nhãn Add New Cron Job, bạn có thể chỉ định lệnh nào bạn muốn chạy cũng như tần suất của lệnh đó. Bắt đầu bằng cách nhập lệnh mong muốn của bạn vào trường biểu mẫu dưới cùng có nhãn Command. Bạn có thể liệt kê bất kỳ lệnh Linux nào tại đây hoặc, nếu bạn có tệp muốn chạy tại một thời điểm nhất định, chỉ cần cung cấp đường dẫn đến tệp bạn muốn chạy.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 5: Di chuyển trở lại trường biểu mẫu có nhãn Common Settings và chọn tần suất bạn muốn lệnh chạy từ các tùy chọn có sẵn được liệt kê trong trình đơn thả xuống. Thao tác này sẽ tự động cập nhật các cài đặt thời gian khác theo sự lựa chọn của bạn.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Ngoài ra, bạn có thể chọn nhập tần suất định kỳ của mình theo cách thủ công bằng cách điều chỉnh cài đặt thời gian riêng lẻ. Tất cả các Minute, Hour, Day, Month, và Weekday đều có thể được sửa đổi để đạt được kết quả mong muốn của bạn.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 6: Khi bạn đã hoàn thành các lựa chọn của mình, chỉ cần nhấp vào nút Add New Cron Job để hoàn tất quá trình.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Như vậy, bạn đã lập lịch thành công một lệnh bằng công cụ Cron Jobs trong cPanel. Nếu bạn có các lệnh khác cần được thiết lập, chỉ cần lặp lại quá trình này cho bất kỳ lệnh nào khác.

Thiết lập Cron Job trong Plesk

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk của bạn.

Bước 2: Ở phía bên trái của bảng điều khiển trong Server Management, hãy nhấp vào tùy chọn Tools & Settings.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 3: Ở bảng điều khiển bên phải, bên dưới Tools & Resources, hãy nhấp vào Scheduled Tasks.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 4: Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào Plesk Administrator User.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 5: Trên màn hình Scheduled Tasks, bên dưới Tools, hãy bấm vào Add New Task.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 6: Cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu như trong hình ảnh bên dưới.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Bước 7: Cuộn chuột xuống một chút và trong phần bên dưới Task priority, bạn sẽ thấy một lịch. Tại đây, bạn có thể chọn tần suất chạy lệnh của mình. Đối với ví dụ này, chúng tôi đã chọn Every day, Every month và trong Days of the week, chúng tôi cũng đã chọn Every day.

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Nếu bạn muốn lên lịch cho một tần suất khác mà lệnh của bạn sẽ chạy, chỉ cần chọn các hộp kiểm tương ứng. Ví dụ: nếu bạn muốn một công việc đã lên lịch chạy mỗi phút mỗi giờ hoặc mỗi ngày, thì lịch của bạn sẽ giống như sau:

Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting

Khi bạn đã hoàn thành việc lên lịch cho nhiệm vụ theo yêu cầu của mình, chỉ cần nhấp vào OK để hoàn thành các lựa chọn của bạn. Và bây giờ bạn đã lên lịch thành công một Cron Job bằng cách sử dụng công cụ nhiệm vụ đã lên lịch trong Plesk.

Nguồn: Cron Job là gì? Cách thiết lập Cron Job trên Hosting – hướng dẫn bởi wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không