Đăng xuất là gì? Logout, Log off, Sign out là gì?

Đăng xuất là gì? Logout, Log off, Sign out là gì?
5/5 - (5 bình chọn)

Đăng xuất là gì? Logout, Log off, Sign out là gì?

Đăng xuất là gì?

Đăng xuất (tiếng Anh: logout, log off, sign out, sign off) là việc chủ động hoặc tự động ngắt kết nối khỏi mạng hoặc tài khoản. Ví dụ, để kiểm tra số dư thẻ tín dụng, bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Khi xem xong thông tin, bạn đăng xuất ra khỏi tài khoản.

Làm thế nào để đăng xuất?

Các bước đăng xuất khác nhau tùy thuộc vào chương trình ứng dụng hoặc dịch vụ bạn đang sử dụng. Đối với nhiều dịch vụ trực tuyến, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn đăng xuất trong menu người dùng hoặc ở cuối trang.

Tại sao tôi nên đăng xuất khỏi tài khoản?

Máy tính và các dịch vụ trực tuyến không biết ai đang ngồi vào máy tính của bạn. Nếu dịch vụ không đăng xuất bạn tự động, bạn vẫn trực tuyến. Nếu ai đó truy cập vào máy tính mà bạn đã sử dụng gần đây, họ có thể truy cập vào tài khoản và lấy cắp hoặc thay đổi thông tin có trong đó.

Nguồn: Đăng xuất là gì? Logout, Log off, Sign out là gì?

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không