Địa chỉ Broadcast là gì? Unicast, Multicast là gì?

Địa chỉ Broadcast là gì? Unicast, Multicast là gì?
5/5 - (7 bình chọn)

Địa chỉ Broadcast là gì? Unicast, Multicast là gì?

Broadcast là gì?

Broadcast là thuật ngữ được sử dụng trong mạng máy tính để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến tất cả các điểm khác trong cùng một mạng. Một gói broadcast chuyển đến tất cả những thiết bị tham gia trong một mạng cục bộ, mà không cần phải được quy định rõ ràng như một máy nhận. Do đó broadcast nên được giới hạn trong những phần riêng của mạng, và không được router chuyển tiếp. (Theo Wikipedia).

Broadcast mô tả hình thức giao tiếp trong mạng máy tính với một thông điệp được gửi đi mà không có đầu nhận cụ thể.

Địa chỉ Broadcast là gì?

Một địa chỉ Broadcast sẽ đại diện cho tất cả các thiết bị kết nối cùng mạng. Do đó, khi một gói tin được gửi đến địa chỉ Broadcast, toàn bộ các thiết bị trong mạng đều nhận được.

Các loại địa chỉ Broadcast

Gồm 2 loại:

  • Direct broadcast: ví dụ 192.168.1.255
  • Local broadcast: 255.255.255.255

Để phân biệt hai loại địa chỉ này, ta xét ví dụ sau:

Xét host có địa chỉ IP là 192.168.2.1. Khi host này gửi broadcast đến 255.255.255.255, tất cả các host thuộc mạng 192.168.2.0 sẽ nhận được gói broadcast này, còn nếu nó gửi broadcast đến địa chỉ 192.168.1.255 thì tất cả các host thuộc mạng 192.168.1.0 sẽ nhận được gói broadcast (các host thuộc mạng 192.168.2.0 sẽ không nhận được gói broadcast này).

Địa chỉ Broadcast được sử dụng ở đâu?

Broadcast được sử dụng trong một mạng máy tính, trong số những thứ khác, khi địa chỉ IP của máy nhận vẫn chưa được biết tới. Kỹ thuật này được sử dụng trong mô hình OSI ở tầng mạng. Ví dụ như các giao thức ARP, DHCP, và Wake on LAN.

Các trò chơi máy tính thích hợp với mạng sử dụng broadcast để tìm một danh sách của tất cả các trò chơi mở trên mạng nội bộ mà người dùng có thể tham gia. Giao thức truyền thông SMB tìm bằng broadcast các nguồn lực được chia sẻ trên mạng nội bộ như các tập tin hoặc máy in.

Địa chỉ Broadcast khác gì Unicast và Multicast?

Địa chỉ Broadcast khác gì Unicast và Multicast?

Phân biệt 3 loại địa chỉ này như sau:

  • Địa chỉ Unicast sẽ gửi dữ liệu từ một thiết bị đến một nơi nhận duy nhất.
  • Địa chỉ Multicast sẽ gửi dữ liệu đến 1 nhóm (tập hợp) host được xác định trước.
  • Địa chỉ Broadcast sẽ gửi dữ liệu đến tất cả các thiết bị kết nối cùng mạng.

Cách kiểm tra địa chỉ Broadcast mạng nội bộ

Gọi cửa sổ dòng lệnh command line bằng cách bấm tổ hợp phím Windows + R, gõ vào cmd và ấn enter.

Tiếp tục nhập lệnh “ipconfig/all” cho phép bạn kiểm tra IP của máy mình trong mạng nội bộ.

Kiểm tra địa chỉ Broadcast

Nguồn: Địa chỉ Broadcast là gì? Địa chỉ Unicast, Multicast là gì? – wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không