Đơn vị bộ nhớ máy tính là gì? Các đơn vị đo cơ bản

Đơn vị bộ nhớ máy tính là gì? Các đơn vị đo cơ bản
4.9/5 - (333 bình chọn)

Đơn vị bộ nhớ máy tính là gì? đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính là gì?

Đơn vị bộ nhớ máy tính (memory units) được sử dụng để đo lường và biểu diễn dữ liệu. Một số đơn vị bộ nhớ thường được sử dụng là:

1) Bit: Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin trong máy tính là bit. Đơn vị bộ nhớ máy tính bắt đầu từ bit. Bit là đơn vị bộ nhớ nhỏ nhất để đo dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ chính và các thiết bị lưu trữ. Một bit chỉ có thể có một giá trị nhị phân trong số 0 và 1.

2) Byte: Nó là đơn vị cơ bản để đo lường dữ liệu. Nó chứa 8 bit hoặc bằng 8 bit. Do đó, một byte có thể đại diện cho 2 * 8 hoặc 256 giá trị.

3) Kilobyte: Một kilobyte chứa 1024 byte.

4) Megabyte: Một megabyte chứa 1024 kilobyte.

5) Gigabyte: Một gigabyte chứa 1024 megabyte.

6) Terabyte: Một terabyte chứa 1024 gigabyte.

Nguồn: Đơn vị bộ nhớ máy tính là gì? Các đơn vị đo lường cơ bản trong máy tính. đơn vị cơ bản đo lượng thông tin trong máy tính là

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không