Extranet là gì? Extranet hoạt động như thế nào?

Extranet là gì? Extranet hoạt động như thế nào?
5/5 - (1 bình chọn)

Extranet là gì?

Extranet là một phần của mạng nội bộ của tổ chức. Nó là một mạng truyền thông dựa trên các giao thức internet (TCP/IP). Nó cung cấp quyền truy cập có kiểm soát vào mạng nội bộ của công ty cho các đối tác thương mại, khách hàng và các doanh nghiệp khác.

Vì vậy, nó là một mạng riêng chia sẻ một cách an toàn thông tin nội bộ và hoạt động của một công ty với những người được ủy quyền bên ngoài công ty mà không cho phép truy cập vào toàn bộ mạng của công ty. Người dùng bắt buộc phải có ID, mật khẩu và các cơ chế xác thực khác để truy cập mạng này.

Một số lợi ích của extranet

  • Extranet hoạt động như một giao diện duy nhất giữa công ty và các đối tác thương mại.
  • Extranet tự động hóa các quy trình của công ty như tự động đặt hàng với các nhà cung cấp khi hàng tồn kho giảm xuống.
  • Extranet cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách cung cấp cho khách hàng một nền tảng để giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của họ.
  • Extranet cho phép công ty chia sẻ thông tin với các đối tác thương mại mà không cần tham gia vào các quy trình xuất bản trên giấy.
  • Extranet hợp lý hóa các quy trình kinh doanh có bản chất lặp đi lặp lại, chẳng hạn như đặt hàng từ một nhà cung cấp một cách thường xuyên.

Extranet được thành lập như thế nào?

Extranet được thiết lập dưới dạng một Mạng riêng ảo vì nó dễ bị đe dọa về bảo mật do việc sử dụng internet để kết nối người ngoài với mạng nội bộ của tổ chức.

VPN có thể đảm bảo cho bạn một mạng an toàn trong một mạng công cộng chẳng hạn như internet. Giao thức điều khiển truyền (TCP) và giao thức internet (IP) được sử dụng để truyền dữ liệu.

VPN đảm bảo các giao dịch an toàn dựa trên giao thức Kiến trúc Bảo mật Giao thức Internet (IPSEC) vì nó cung cấp một lớp bảo mật bổ sung cho giao thức TCP/IP , được sử dụng để truyền dữ liệu trong extranet. Trong lớp này, gói IP được đóng gói để tạo thành một gói IP mới, như hình dưới đây:

Hơn nữa, để cung cấp thêm tính bảo mật cho Intranet, hai biện pháp sau cũng được tổ chức thực hiện:

Tường lửa: Nó ngăn người dùng trái phép truy cập vào extranet.

Mật khẩu: Nó cũng ngăn người dùng trái phép, bao gồm cả nhân viên của công ty truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của nó.

Hạn chế của Extranet

Lưu trữ: Nếu bạn lưu trữ các trang extranet trên máy chủ của mình, nó yêu cầu kết nối internet băng thông cao, điều này có thể rất tốn kém.

Bảo mật: Bạn cần thêm bảo mật tường lửa nếu bạn lưu trữ nó trên máy chủ của riêng mình. Nó làm tăng khối lượng công việc và làm cho cơ chế bảo mật trở nên rất phức tạp.

Phụ thuộc: Phụ thuộc vào internet vì người ngoài không thể truy cập thông tin nếu không sử dụng internet.

Tương tác ít hơn: Nó làm giảm sự tương tác trực tiếp giữa khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, v.v., dẫn đến việc xây dựng mối quan hệ kém.

Sự khác nhau giữa Intranet và Extranet

IntranetExtranet
Đây là một mạng riêng, không thể truy cập từ bên ngoài.Nó có thể không được gọi là mạng riêng, vì nó có thể được đánh giá bên ngoài. Nó cung cấp quyền truy cập hạn chế cho người dùng bên ngoài được ủy quyền như nhà cung cấp, đối tác, v.v.
Nó kết nối các nhân viên của công ty.Nó kết nối nhân viên của công ty với các đối tác.
Nó là một mạng độc lập, không phải là một phần hoặc phần mở rộng của bất kỳ mạng nào khác.Nó là một phần bổ sung của Intranet của công ty.
Giao tiếp chỉ diễn ra trong tổ chức sở hữu mạng.Người dùng bên ngoài như nhà cung cấp, khách hàng và đối tác được phép trở thành một phần của mạng nội bộ để nhận thông tin, cập nhật về tổ chức.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không