File DLL là gì? Cách sửa lỗi thiếu file DLL (missing), xem file DLL

File DLL là gì? Cách sửa lỗi thiếu file .DLL và xem file .DLL
5/5 - (11 bình chọn)

File DLL là gì? Cách sửa lỗi thiếu file .DLL và xem nội dung file .DLL

File DLL là gì?

DLL là viết tắt của Dynamic Link Library nghĩa là Thư viện liên kết động. DLL là một thư viện phổ biến được sử dụng trong nền tảng Microsoft Windows. Về cơ bản, chúng là một tập hợp các tài nguyên có thể được sử dụng bởi nhiều chương trình. Các tệp trong DLL được chỉ định với phần mở rộng tệp .dll

File DLL để làm gì?

File DLL được sử dụng để thực hiện một nhóm tác vụ cụ thể. Ví dụ, nó có thể cung cấp các bước cần thiết để in một tài liệu. Windows đặt tất cả các tệp DLL vào cùng một nơi để giúp các nhà phát triển viết chương trình dễ dàng hơn. Nếu không có DLL, các nhà phát triển sẽ phải tự viết tất cả các bước (phải phát minh lại những gì đã có).

Tệp DLL là một thư viện đã biên dịch có chứa một tập hợp các thủ tục và / hoặc trình điều khiển được chương trình Windows tham chiếu và thực thi. Nó cho phép nhiều chương trình truy cập các chức năng được chia sẻ thông qua các thư viện chung. Các tệp DLL được “liên kết động” vào một chương trình trong thời gian chạy, nghĩa là chúng chỉ được tải khi cần thiết.

Nhiều tệp DLL được cung cấp cùng với hệ điều hành Windows, trong khi những tệp khác được bao gồm trong các chương trình cài đặt. Chúng cho phép các chức năng chương trình khác nhau, chẳng hạn như giao tiếp với các thiết bị bên ngoài và đọc và ghi file.

Các file DLL trong chương trình Notepad++
Các file DLL trong chương trình Notepad++

Khi một chương trình cần thực hiện một chức năng nào đó được lưu trữ trong tệp DLL, nó sẽ gọi tệp DLL chứa mã cho chức năng đó. Tệp có thể lưu mã cho một hoặc nhiều ứng dụng và được liên kết với nhau với các tệp DLL khác, vì vậy khi một chương trình gọi một tệp DLL, các tệp DLL được liên kết cũng được gọi.

Các file DLL phổ biến

user32.dll – Chứa các hướng dẫn cho các phần tử đồ họa như hộp thoại và cửa sổ. Nếu bạn cố gắng mở một chương trình và Windows báo rằng bạn đang thiếu user32.dll, bạn có thể cài đặt lại chương trình, cập nhật Windows, sử dụng điểm khôi phục hệ thống hoặc sửa chữa bản sao Windows của bạn để khắc phục sự cố.

Lỗi thiếu file user32.dll
Lỗi thiếu file user32.dll

shell32.dll – Chứa các hàm API shell của Windows. Nếu bạn cố gắng mở một chương trình và Windows báo rằng bạn đang thiếu shell32.dll, bạn có thể cài đặt lại chương trình, cập nhật Windows, sử dụng điểm khôi phục hệ thống hoặc sửa chữa bản sao Windows của bạn để khắc phục sự cố.

msvcrt.dll – Chứa các hàm thư viện C tiêu chuẩn . Nếu bạn thiếu msvcrt.dll, bạn có thể cài đặt Gói Microsoft Visual C ++ 2015 Redistributable để cài đặt nó và các tệp DLL có liên quan.

mfc42u.dll – Thư viện Microsoft Foundation Class (MFC) được yêu cầu bởi một số chương trình Windows. Nếu thiếu mfc42u.dll, bạn có thể sử dụng điểm khôi phục hệ thống hoặc sửa chữa bản sao Windows của mình để khắc phục sự cố.

mfc80u.dll – Thư viện MFC được yêu cầu bởi một số chương trình Windows được tạo bằng Visual C ++ 2005. Nếu bạn thiếu mfc80u.dll, bạn có thể cài đặt Gói Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable để cài đặt nó và các tệp DLL liên quan.

mfc90u.dll – Một thư viện MFC được yêu cầu bởi một số chương trình Windows được tạo bằng Visual C ++ 2008. Nếu bạn thiếu mfc90u.dll, bạn có thể cài đặt Gói Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable để cài đặt nó và các tệp DLL liên quan.

Lỗi thiếu file mfc90u.dll
Lỗi thiếu file mfc90u.dll

mfc100u.dll – Thư viện MFC được yêu cầu bởi một số chương trình Windows được tạo bằng Visual C ++ 2010. Nếu bạn thiếu mfc100u.dll, bạn có thể cài đặt Gói Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable để cài đặt nó và các tệp DLL liên quan.

Cách mở xem nội dung file DLL

Lưu ý trước khi mở file

Nếu bạn hứng thú với vấn đề code mã hóa thì việc khám phá cách mà một tập tin DLL được xây dựng sẽ trở thành một đề tài hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn không nên mở tệp DLL theo cách thủ công vì chúng được các chương trình Windows tham chiếu và thực thi. Trên thực tế, việc mở và sửa đổi tệp DLL có thể gây ra lỗi trong chương trình tham chiếu đến tệp và khiến nó hoàn toàn ngừng hoạt động.

Để có thể xem được bên trong tệp DLL có gì, bạn cần phải dịch ngược file DLL, xem hướng dẫn bên dưới.

Cách dịch ngược tập tin .DLL xem code

Tải về và cài đặt một trình biên dịch phục hồi. “Trình biên dịch phục hồi” là một chương trình cho phép bạn nhìn thấy mã nguồn được sử dụng để xây dựng nên một tập tin hay chương trình, trong trường hợp này là tệp DLL. Việc mở một tập tin DLL mà không sử dụng trình biên dịch phục hồi (chẳng hạn như mở tệp DLL bằng Notepad) sẽ chỉ cho ra một mớ những ký tự không thể đọc nổi.

Dịch ngược và sửa đổi các tệp DLL bằng các ứng dụng khác nhau. Một số tùy chọn bao gồm Microsoft Visual Studio, JetBrains dotPeek, Redgate .NET Reflector và Resource Hacker.

Ví dụ sử dụng ứng dụng JetBrains dotPeek

Ứng dụng dịch ngược tập tin .DLL xem code
Ứng dụng dịch ngược tập tin .DLL xem code
  1. Cài đặt ứng dụng dotPeek > Nhấp “File” → “Open” (Mở) rồi duyệt tìm tập tin DLL mà bạn muốn dịch ngược. Bạn sẽ khám phá ra nội dung bên trong file DLL mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống.
  2. Sử dụng cửa sổ “Assembly Explorer” (Khám phá Bộ phận lắp ráp) để duyệt tìm các nút của tập tin DLL. Tập tin DLL được làm từ “những nốt mạng”, hay còn gọi là các mô-đun mã hoạt động cùng nhau để hợp thành toàn bộ tệp DLL. Bạn có thể mở rộng từng nút để xem các nút phụ (nếu có) mà nó bao hàm.
  3. Nhấp đúp vào một nút để xem mã của nó. Mã của nốt mạng mà bạn chọn sẽ hiện ra trong khung bên phải của dotPeek. Bạn có thể cuộn xuống từ đầu đến cuối mã để xem qua. dotPeek sẽ hiển thị mã theo ngôn ngữ C#, hoặc chương trình sẽ tải thư viện bổ sung để bạn có thể xem được mã nguồn gốc. Nếu nút đòi hỏi phải bổ sung thêm thư viện thì mới có thể xem được mã thì dotPeek sẽ cố gắng tự động tải về.

Chi tiết hóa những đoạn mã khác nhau. Nếu phát hiện một đoạn mã mà bạn không hiểu, bạn có thể sử dụng tính năng Quick Documentation (Tham khảo tài liệu Nhanh) để xem lệnh đó có tác dụng gì. Đặt con trỏ chuột vào đoạn mã mà bạn cần nghiên cứu trong khung Code Viewer (Trình xem Mã).

Tại sao tôi gặp lỗi DLL?

Hầu hết người dùng đều biết về các tệp DLL từ các lỗi DLL mà họ gặp phải trên máy tính của họ. Những loại lỗi này thường được giải quyết bằng cách cập nhật hoặc cài đặt lại chương trình.

Tại sao tôi gặp lỗi DLL?

Nếu tệp DLL bị hỏng hoặc bị thiếu, bạn có thể cần cài đặt lại chương trình hoặc tải xuống và cài đặt phiên bản mới của DLL. Đảm bảo xác minh tính hợp pháp của nguồn tải xuống vì tệp DLL có thể được sử dụng để phân phối phần mềm độc hại.

Xóa tệp .dll có an toàn không?

Các chương trình phần mềm đặt các tệp DLL vào một hoặc nhiều thư mục trong khi cài đặt. Các tệp này chứa mã cho các chương trình biết cách hoạt động.

Tốt nhất không nên xóa

Nếu bạn đang nghĩ đến việc xóa một tệp DLL không xác định, tốt nhất là bạn nên để nó một mình. Lý do đằng sau logic này là một số chương trình chia sẻ các tệp này, vì vậy việc xóa một tệp DLL nhất định có thể vô tình gây ra sự cố. Có nghĩa là, việc xóa tệp DLL có thể khiến một hoặc nhiều chương trình khác ngừng hoạt động bình thường, nếu có.

Xóa tệp .dll có an toàn không?

Khó tìm file

Một số chương trình phần mềm cũng có thể cài đặt tệp DLL vào nhiều thư mục bên ngoài thư mục Tệp Chương trình (nơi hầu hết các chương trình được cài đặt). Việc tìm kiếm các tệp DLL này có thể khá khó khăn và việc xóa chúng có thể nguy hiểm.

Nếu bạn bắt buộc phải xóa, hãy sao chép trước

Nếu bạn không chắc liệu tệp DLL có được chương trình khác sử dụng hay không, chúng tôi khuyên bạn nên để nó yên. Tuy nhiên, nếu bạn phải xóa tệp DLL, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một bản sao của nó trước. Sau đó, nếu bạn gặp sự cố với chương trình khác yêu cầu sử dụng tệp DLL mà bạn đã xóa gần đây, bạn có thể khôi phục tệp từ bản sao lưu.

Cách sửa lỗi thiếu file .dll của Windows

Lỗi dll missing error, thiếu file .dll rất thường xuyên xảy ra, tham khảo các phương pháp dưới đây có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Tải xuống tệp .dll

Bạn chỉ nên tải các tệp .dll trực tiếp từ nhà sản xuất, trang web của nhà xuất bản phần mềm hoặc 1 nguồn nào đó có thể tin tưởng tránh rủi ro cho hệ thống.

Vào chế độ Safe Mode

Nếu bạn gặp phải lỗi thiếu file .dll ngăn bạn vào Windows, để khắc phục sự cố máy tính, hãy khởi động máy tính vào Chế độ Safe Mode để kiểm tra.

Chạy Windows Update

Chạy Windows Update thủ công để dò quét hệ thống của bạn để tìm các trình điều khiển và thư viện bị thiếu, và nếu nó tìm thấy tệp .dll bị thiếu, nó có thể tìm cách khôi phục nó.

Khôi phục máy tính trở lại thời điểm trước đó

Nếu bạn có điểm khôi phục (restore point), bạn có thể vào chế độ WinRE để thử khôi phục máy tính về một ngày trước đó để có thể giải quyết nhiều sự cố với máy tính Windows.

Chạy lệnh Windows SFC

Sử dụng lệnh SFC để Windows quét và sửa chữa lỗi thiếu file .dll

Nhấp vào Start > gõ vào “run” để gọi cửa sổ Run > Gõ lệnh sfc /scannow và nhấn Enter.

Hệ thống sẽ quét kiểm tra các file.

Chạy chương trình SFC
Chạy chương trình SFC

Khi các bước trên hoàn tất, Windows sẽ xác minh rằng tất cả các tệp Windows được bảo vệ đều nguyên vẹn.

Nguồn: File DLL là gì? Cách xem file DLL, sửa lỗi thiếu tệp .DLL – wikimaytinh

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không