File EFI là gì? Tác dụng của tệp EFI là gì?

File EFI là gì? Tác dụng của tệp EFI là gì?
5/5 - (4 bình chọn)

File EFI là gì? Tác dụng của tệp EFI để làm gì? Tệp EFI được lưu ở đâu?

File EFI là gì?

File EFI là viết tắt của Extensible Firmware Interface Firmware File. File .EFI là những các tệp thực thi của trình tải khởi động, tồn tại trên các hệ thống máy tính dựa trên UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) và chứa dữ liệu về cách thức tiến hành quá trình khởi động.

Các tệp EFI được sử dụng để sắp xếp các bản cập nhật Firmware, khởi động hệ điều hành và chạy các chương trình trước khi khởi động.

Tệp EFI ở đâu trong Windows?

Hầu hết thời gian, tệp này được lưu trữ trên một phân vùng hệ thống EFI đặc biệt. Phân vùng này thường bị ẩn và không có ký tự ổ đĩa.

Ví dụ: trên hệ thống UEFI có cài đặt Windows 10, tệp EFI sẽ nằm ở vị trí sau, trên phân vùng ẩn đó:

\EFI\boot\bootx64.efi

hoặc

\EFI\boot\bootia32.efi

Bạn sẽ thấy tệp bootx64.efi nếu bạn đã cài đặt phiên bản Win 64 bit hoặc tệp bootia32.efi nếu bạn đang sử dụng phiên bản 32 bit.

Trên một số máy tính, tệp winload.efi hoạt động như bộ tải khởi động và thường được lưu trữ ở vị trí sau:

C:\Windows\System32\Boot\winload.efi

Nếu ổ đĩa hệ thống của bạn không phải là C, thì tất nhiên, đường dẫn chính xác trên máy tính của bạn sẽ khác tương ứng.

Trên hệ thống không có hệ điều hành được cài đặt, với biến BootOrder trống, trình quản lý khởi động của bo mạch chủ sẽ tìm ở những vị trí được xác định trước cho tệp EFI, như trên đĩa trong ổ đĩa quang và trên các phương tiện được kết nối khác. Điều này xảy ra bởi vì, nếu trường đó trống, bạn chưa cài đặt hệ điều hành đang hoạt động và vì vậy bạn có thể sẽ cài đặt một hệ điều hành tiếp theo.

Ví dụ: trên đĩa DVD cài đặt Windows 10 hoặc ảnh ISO, hai tệp sau đây tồn tại, mà trình quản lý khởi động UEFI của máy tính của bạn sẽ nhanh chóng xác định vị trí:

D:\efi\boot\bootx64.efi

D:\efi\boot\bootia32.efi

Giống như với ổ đĩa cài đặt Windows và đường dẫn từ bên trên, ổ đĩa ở đây sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguồn phương tiện. Trong trường hợp này, D là ký tự được gán cho ổ đĩa quang. Ngoài ra, như bạn có thể nhận thấy, cả bộ tải khởi động EFI 64-bit và 32-bit đều được bao gồm trên phương tiện cài đặt. Điều này là do đĩa cài đặt chứa cả hai kiểu kiến ​​trúc làm tùy chọn cài đặt.

Mở tệp EFI như thế nào?

Thông thường, các tệp EFI không được mở. Các nhà phát triển phần cứng và người dùng PC nâng cao khác có thể mở tệp EFI bằng EFI Developer Kit – Bộ công cụ dành cho nhà phát triển EFI (đa nền tảng).

EFI Developer Kit là một bộ công cụ hỗ trợ việc chuyển giao và phát triển các ứng dụng EFI một cách nhanh chóng. Nó cho phép phát triển các giao thức, trình điều khiển cho thiết bị và vỏ EFI cho nền tảng IA-32, IA-64 (IPF) và Intel 64. EFI Developer Kit cho phép chạy phần mềm và ứng dụng EFI hệ thống, trong số những ứng dụng khác trong Windows.

Nội dung tệp EFI có những gì?

Nó chứa dữ liệu cấp hệ thống thực thi giữa hệ điều hành và Firmware. Các tệp EFI được sử dụng để sắp xếp các bản cập nhật Firmware, khởi động hệ điều hành và chạy các chương trình trước khi khởi động.

Tệp efi nằm ở đâu trong các hệ điều hành khác?

Dưới đây là một số vị trí tệp EFI mặc định cho một số hệ điều hành không phải Windows:

macOS sử dụng tệp này làm bộ tải khởi động, nhưng không phải trong mọi trường hợp:

\System\Library\CoreServices\boot.efi

Bộ tải khởi động EFI cho Linux sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản phân phối bạn đã cài đặt, nhưng sau đây là một số:

\EFI\SuSE\elilo.efi
\EFI\RedHat\elilo.efi
\EFI\ubuntu\elilo.efi

Điều gì xảy ra nếu xóa file EFI?

Vì file EFI hoạt động để máy tính khởi động Windows, nên nếu bạn xóa mất file EFI, bạn không thể khởi động Windows thành công.

Nguồn: File EFI là gì? Tệp EFI ở đâu trong Windows, tác dụng để làm gì?

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không