File XML là gì? Đặc điểm của tệp XML

File XML là gì? Đặc điểm của tệp XML
5/5 - (2 bình chọn)

File XML là gì?

File XML là viết tắt của “Extensible Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng”. XML được sử dụng để định nghĩa các tài liệu có định dạng chuẩn có thể được đọc bởi bất kỳ ứng dụng nào tương thích với XML.

Đặc điểm của File XML

XML có thể được sử dụng với các trang HTML, nhưng bản thân XML không phải là một ngôn ngữ đánh dấu. Thay vào đó, nó là một “metalanguage” có thể được sử dụng để tạo ngôn ngữ đánh dấu cho các ứng dụng cụ thể. Ví dụ, nó có thể mô tả các mục có thể được truy cập khi một trang Web tải.

Về cơ bản, XML cho phép bạn tạo cơ sở dữ liệu thông tin mà không cần có cơ sở dữ liệu thực tế. Mặc dù nó thường được sử dụng trong các ứng dụng Web, nhiều chương trình khác cũng có thể sử dụng các tài liệu XML.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không