EULA là gì? Eula là giấy phép được cấp cho loại phần mềm nào?

EULA là gì? Eula là giấy phép được cấp cho loại phần mềm nào?
4.7/5 - (6 bình chọn)

EULA là gì? Eula là giấy phép được cấp cho loại phần mềm nào?

EULA là gì?

EULA là viết tắt của “end-user license agreement” có nghĩa là “thỏa thuận cấp phép người dùng cuối“. EULA hoặc UA ( thỏa thuận người dùng ) là hợp đồng giữa người mua và người bán, đồng thời là giấy phép được cấp cho loại phần mềm độc quyền mô tả các quyền của người mua.

Ví dụ: EULA cho phép ai đó biết liệu họ có thể sao chép và phân phối lại phần mềm sau khi mua phần mềm đó hay không hoặc có bao nhiêu thiết bị có thể chia sẻ phần mềm đó. Mặc dù một số vẫn tồn tại ở dạng vật lý, nhưng phần lớn các EULA được hiển thị dưới dạng hợp đồng kỹ thuật số nhấp qua với các điều khoản mà người dùng phải đồng ý khi cài đặt. Người dùng được yêu cầu nhấp vào nút “Accept – Chấp nhận” hoặc “Không đồng ý” hoặc chọn hộp cho biết họ chấp nhận hoặc không đồng ý với thỏa thuận. Nếu bạn chấp nhận, bạn đồng ý với tất cả các điều kiện và có thể cài đặt chương trình. Nếu bạn không đồng ý, chương trình không thể được cài đặt.

EULA là gì? Chính sách sử dụng phần mềm của Adobe
Chính sách sử dụng phần mềm của Adobe

EULA là Thỏa thuận, là Cam kết mà khách hàng, người dùng cần tuân thủ khi mua, tải về hay cài đặt, sử dụng trước Nhà sản xuất/ xuất bản phần mềm được Pháp luật bảo vệ.

Điều kiện thỏa thuận cấp phép

EULA được các nhà sản xuất/xuất bản phần mềm đưa vào bộ cài đặt phần mềm hoặc các tài liệu đi kèm, để nêu rõ về các điều khoản khi người dùng cài đặt và sử dụng.

Có nhiều điều kiện bạn đồng ý khi đồng ý với thỏa thuận cấp phép. Tuy nhiên, nếu không đọc mọi thứ trong thỏa thuận thì không thể biết được tất cả các điều kiện. Dưới đây là danh sách các điều kiện phổ biến mà bạn có thể đồng ý khi chấp nhận thỏa thuận cấp phép.

  • Chỉ được phép cài đặt phần mềm trên một máy tính.
  • Chỉ tạo một bản sao của phần mềm để sao lưu.
  • Đồng ý không cài đặt phần mềm trên mạng hoặc trong phòng thí nghiệm được nhiều người sử dụng.
  • Đồng ý rằng phần mềm không được cho, cho thuê hoặc cho người khác sử dụng.

Ví dụ về 1 đoạn EULA

Cụ thể của một EULA:

“Vui lòng đọc thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (“EULA”) này cẩn thận. bằng cách nhấp vào “Tôi đồng ý” hoặc thực hiện bất kỳ bước nào nhằm tải xuống, thiết lập, cài đặt hoặc sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm này (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở phần mềm và các tập tin liên quan (“phần mềm”), phần cứng (“phần cứng”), (các) ổ đĩa, hoặc phương tiện khác) (gọi chung là “sản phẩm”) thì bạn và công ty của bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của eula này. nếu bạn lấy sản phẩm này để cho công ty của bạn sử dụng, bạn tuyên bố rằng bạn là một người đại diện theo ủy quyền có thẩm quyền ràng buộc công ty của bạn với eula này về mặt pháp lý. nếu bạn không đồng ý, đừng nhấp vào “Tôi đồng ý” và đừng tải xuống, thiết lập, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm.”

Lưu ý đối với EULA

Khi người dùng mua phần mềm và ứng dụng, ngay cả phần mềm miễn phí, phần thoả thuận sử dụng hầu hết đều rất dài, hơn nữa có thể đều là tiếng Anh nên người dùng rất ngại đọc hết dẫn đến việc sử dụng sai mục đích, kinh doanh sai, ngay cả khi khách hàng đã bỏ tiền ra mua.

Điểm quan trọng là Phần mềm được cấp giấy phép, chứ không bán. Do đó, khi bạn đi mua Phần mềm bản quyền, thực chất, phải gọi chính xác là Mua giấy phép bản quyền phần mềm (software license).

Ví dụ, bạn mua bản cài đặt Windows 7, hoặc bạn mua Microsoft Office, là bạn đang mua GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN phần mềm này. Bạn mua QUYỀN được sử dụng hợp pháp phần mềm này. Không phải bạn SỞ HỮU Windows 7 hay Microsoft Office. Đó là tài sản của Microsoft.

EULA win 7

EULA thường dài và được viết bằng ngôn ngữ pháp lý đặc biệt cao, khiến người dùng bình thường gặp khó khăn trong việc đưa ra sự đồng ý. Nếu công ty thiết kế thỏa thuận cấp phép người dùng cuối theo cách cố tình không khuyến khích người dùng đọc chúng và sử dụng ngôn ngữ khó hiểu, nhiều người dùng có thể không đồng ý.

Nguồn: EULA là gì? Eula là giấy phép được cấp cho loại phần mềm nào? wikimaytinh

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không