HTML là gì? HTML để làm gì trên web?

5/5 - (3 bình chọn)

HTML là gì?

HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), được sử dụng để tạo các trang web và ứng dụng web. Dưới đây chúng tôi giải thích kỹ hơn về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và trang Web có nghĩa là gì.

Siêu văn bản (Hyper Text): Siêu văn bản đơn giản có nghĩa là “Văn bản trong Văn bản”. Một văn bản có một liên kết bên trong nó, là một siêu văn bản. Bất cứ khi nào bạn click chuột (nhấp) vào một liên kết đưa bạn đến một trang web mới, bạn đã nhấp vào một siêu văn bản. Siêu văn bản là một cách để liên kết hai hoặc nhiều trang web (tài liệu HTML) với nhau.

Ngôn ngữ đánh dấu (Markup language): Ngôn ngữ đánh dấu là ngôn ngữ máy tính được sử dụng để áp dụng các quy ước về bố cục và định dạng cho tài liệu văn bản. Ngôn ngữ đánh dấu làm cho văn bản tương tác và năng động hơn. Nó có thể biến văn bản thành hình ảnh, bảng biểu, liên kết, v.v.

Trang web (Web Page): Trang web là một tài liệu thường được viết bằng HTML và được dịch bởi trình duyệt web. Một trang web có thể được xác định bằng cách nhập một URL. Một trang Web có thể thuộc loại tĩnh hoặc động. Chỉ với sự trợ giúp của HTML, chúng ta có thể tạo các trang web tĩnh.

Do đó, HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo các trang web hấp dẫn với sự trợ giúp của kiểu dáng và có định dạng đẹp trên trình duyệt web. Một tài liệu HTML được tạo thành từ nhiều thẻ HTML và mỗi thẻ HTML chứa nội dung khác nhau.

Hãy xem một ví dụ đơn giản về HTML.

Ví dụ HTML với Trình soạn thảo HTML (HTML Editor)

<!DOCTYPE> 
<html> 
<head> 
<title>Tiêu đề trang web - Web page title</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Thẻ tiêu đề Heading 1</h1> 
<p>Đây là 1 đoạn văn bản trên web wikimaytinh.com</p> 
</body> 
</html>

Giải thích và mô tả về ví dụ HTML:

<!DOCTYPE>: Nó xác định loại tài liệu hoặc hướng dẫn trình duyệt về phiên bản HTML.

<html>:Thẻ này thông báo cho trình duyệt rằng đó là một tài liệu HTML. Văn bản giữa thẻ html mô tả tài liệu web. Nó là nơi chứa tất cả các thành phần khác của HTML ngoại trừ <!DOCTYPE>

<head>: Nó phải là phần tử đầu tiên bên trong phần tử <html>, chứa siêu dữ liệu (thông tin về tài liệu). Nó phải được đóng trước khi thẻ body mở ra.

<title>: Như tên gọi của nó, nó được sử dụng để thêm tiêu đề của trang HTML xuất hiện ở đầu cửa sổ trình duyệt. Nó phải được đặt bên trong thẻ đầu và phải đóng ngay lập tức. (Không bắt buộc)

<body>: Văn bản giữa thẻ nội dung mô tả nội dung của trang hiển thị cho người dùng cuối (máy khách). Thẻ này chứa nội dung chính của tài liệu HTML.

<h1>: Văn bản giữa thẻ <h1> mô tả tiêu đề cấp đầu tiên của trang web.

<p>: Văn bản giữa thẻ <p> mô tả đoạn văn của trang web.

Hướng dẫn HTML này dành cho ai?

Hướng dẫn HTML này cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về HTML. Hướng dẫn HTML của wikimaytinh.com được phát triển cho người mới bắt đầu và các chuyên gia. Trong hướng dẫn của chúng tôi, mọi chủ đề đều được đưa ra từng bước để bạn có thể học nó một cách rất dễ dàng. Nếu bạn là người mới học HTML, thì bạn có thể học HTML từ cấp độ cơ bản đến chuyên nghiệp và sau khi học HTML với CSS và JavaScript, bạn sẽ có thể tạo trang web động và tương tác của riêng mình. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ chỉ tập trung vào HTML trong các hướng dẫn của danh mục này.

Các điểm chính của HTML:

 • HTML là viết tắt của HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
 • HTML được sử dụng để tạo các trang web và ứng dụng web.
 • HTML là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên web.
 • Chúng ta có thể tạo một trang web tĩnh chỉ bằng HTML.
 • Về mặt kỹ thuật, HTML là ngôn ngữ Đánh dấu chứ không phải ngôn ngữ lập trình.

Tóm tắt lịch sử của HTML

Vào cuối những năm 1980, một nhà vật lý, Tim Berners-Lee, một nhà thầu tại CERN, đã đề xuất một hệ thống cho các nhà nghiên cứu của CERN. Năm 1989, ông đã viết một bản ghi nhớ đề xuất một hệ thống siêu văn bản dựa trên internet.

Tim Berners-Lee được biết đến là cha đẻ của HTML. Mô tả đầu tiên về HTML là một tài liệu có tên là “Thẻ HTML” do Tim đề xuất vào cuối năm 1991. Phiên bản mới nhất của HTML là HTML5, chúng ta sẽ tìm hiểu sau trong hướng dẫn này.

Các phiên bản HTML

Kể từ khi HTML được phát minh, có rất nhiều phiên bản HTML trên thị trường, phần giới thiệu ngắn gọn về phiên bản HTML được đưa ra dưới đây:

HTML 1.0: Phiên bản đầu tiên của HTML là 1.0, là phiên bản cơ bản của ngôn ngữ HTML và được phát hành vào năm 1991.

HTML 2.0: Đây là phiên bản tiếp theo được phát hành vào năm 1995 và là phiên bản ngôn ngữ tiêu chuẩn cho thiết kế trang web. HTML 2.0 đã có thể hỗ trợ các tính năng bổ sung như tải lên tệp dựa trên biểu mẫu, các phần tử biểu mẫu như hộp văn bản, nút tùy chọn, v.v.

HTML 3.2: Phiên bản HTML 3.2 được W3C xuất bản vào đầu năm 1997. Phiên bản này có khả năng tạo bảng và cung cấp hỗ trợ cho các tùy chọn bổ sung cho các phần tử biểu mẫu. Nó cũng có thể hỗ trợ một trang web với các phương trình toán học phức tạp. Nó đã trở thành một tiêu chuẩn chính thức cho bất kỳ trình duyệt nào cho đến tháng 1 năm 1997. Ngày nay, nó được hầu hết các trình duyệt hỗ trợ.

HTML 4.01: Phiên bản HTML 4.01 được phát hành vào tháng 12 năm 1999 và đây là phiên bản ngôn ngữ HTML rất ổn định. Phiên bản này là tiêu chuẩn chính thức hiện tại và nó cung cấp hỗ trợ bổ sung cho biểu định kiểu (CSS) và khả năng tạo tập lệnh cho các yếu tố đa phương tiện khác nhau.

HTML5 : HTML5 là phiên bản mới nhất của ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản. Bản nháp đầu tiên của phiên bản này đã được công bố vào tháng 1 năm 2008. Có hai tổ chức lớn, một là W3C (World Wide Web Consortium) và một tổ chức khác là WHATWG (Nhóm làm việc về công nghệ ứng dụng siêu văn bản web) tham gia vào việc phát triển phiên bản HTML 5 và nó vẫn đang được phát triển.

Các tính năng của HTML

 1. Đây là một ngôn ngữ rất dễ dàng và đơn giản. Nó có thể dễ dàng hiểu và sửa đổi.
 2. Rất dễ để tạo một bản trình bày hiệu quả với HTML vì nó có rất nhiều thẻ định dạng.
 3. Nó là một ngôn ngữ đánh dấu, vì vậy nó cung cấp một cách linh hoạt để thiết kế các trang web cùng với văn bản.
 4. Nó tạo điều kiện cho người lập trình thêm một liên kết trên các trang web (bằng thẻ neo html), vì vậy nó làm tăng hứng thú duyệt web của người dùng.
 5. Nó độc lập với nền tảng vì nó có thể được hiển thị trên bất kỳ nền tảng nào như hệ điều hành Windows, Linux và Macintosh, v.v.
 6. Nó tạo điều kiện cho lập trình viên thêm Đồ họa, Video và Âm thanh vào các trang web khiến trang web trở nên hấp dẫn và tương tác hơn.
 7. HTML là ngôn ngữ không phân biệt chữ hoa chữ thường, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng các thẻ ở dạng chữ thường hoặc chữ hoa.

Trong loạt bài học của chuyên mục này, bạn sẽ nhận được rất nhiều ví dụ về HTML, ít nhất một ví dụ cho mỗi chủ đề kèm theo lời giải thích. Học HTML rất thú vị và rất dễ học.

Nguồn: wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không