Kiến thức cơ bản về Máy tính

Đồng bộ hóa là gì? Các ví dụ đồng bộ hóa [Sync]

Đồng bộ hóa là gì? Các ví dụ về đồng bộ hóa [Sync, Synch] Đồng...

Platform là gì? Nền tảng là gì trong lĩnh vực máy tính?

Platform là gì? Nền tảng là gì trong lĩnh vực máy tính? Platform là gì?...

File TIFF là gì? Cách mở và chuyển đổi ảnh TIFF

File TIFF là gì? Cách mở và chuyển đổi ảnh TIFF File TIFF là gì?...

File HEIF là gì? File HEIC là gì? Cách mở xem ảnh HEIF

File HEIF là gì? File HEIC là gì? Cách mở xem ảnh HEIF trên máy...

Onboard là gì? Integrated là gì trong máy tính?

Onboard là gì? Integrated là gì trong máy tính? Onboard là gì? Onboard còn gọi...

Base64 là gì? Bảng ký tự Base64 và cách mã hóa Base64

Base64 là gì? Bảng ký tự Base64 và cách mã hóa Base Base64 là gì?...

Phím Pause Break dùng để làm gì? Phím tắt windows + pause/break có tác dụng gì?

Phím Pause Break dùng để làm gì? Phím tắt windows + pause/break có tác dụng...

Khởi động lại là gì? Reboot / Restart là gì?

Khởi động lại là gì? Reboot / Restart là gì? Khởi động lại là gì?...

Phím Esc là gì? Ứng dụng phím Esc [Escape phím thoát]

Phím Esc là gì? Ứng dụng của phím Esc [Escape phím thoát] Phím Esc là...

Phím Delete có tác dụng gì? Cách dùng phím Delete

Phím Delete có tác dụng gì? Cách dùng phím Delete Phím Delete có tác dụng...