Ký hiệu #### trong excel là lỗi gì? cách sửa lỗi #####

Ký hiệu #### trong excel là lỗi gì? cách sửa lỗi #####
4.8/5 - (105 bình chọn)

Ký hiệu #### trong excel là lỗi gì? nghĩa là gì? cách sửa lỗi #####

Ký hiệu #### trong excel nghĩa là gì? cách sửa lỗi #####

Ký hiệu #### trong excel là lỗi gì?

Nguyên nhân Microsoft Excel hiển thị ##### trong các ô khi một cột không đủ rộng để hiển thị tất cả nội dung ô.

Các công thức trả về ngày và giờ dưới dạng giá trị âm cũng có thể hiển thị dưới dạng ##### .

Cách sửa lỗi ##### như thế nào?

Để làm cho một cột rộng hơn để hiển thị đầy đủ nội dung ô, hãy bấm đúp vào cạnh bên phải của tiêu đề cột hoặc kéo nó theo chiều rộng bạn muốn.

Sửa lỗi #### vì ngày hoặc giờ phủ định

Khi Excel hiển thị ##### vì ô có giá trị ngày hoặc giờ âm, hãy đảm bảo rằng bạn:

Xác minh ngày và giờ là giá trị dương khi bạn đang sử dụng hệ thống ngày 1900.

Sử dụng công thức để trừ ngày tháng hoặc Cộng hoặc trừ thời gian một cách chính xác để tránh kết quả giá trị ngày hoặc giờ âm.

Thay đổi kết quả công thức phủ định được định dạng ngày hoặc giờ thành một định dạng số khác.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không