Lệnh ipconfig dùng để làm gì? Cách sử dụng ipconfig

Lệnh ipconfig dùng để làm gì? Cách sử dụng ipconfig
5/5 - (7 bình chọn)

Lệnh ipconfig dùng để làm gì? Lệnh ipconfig là gì? Cách sử dụng ipconfig

Lệnh ipconfig dùng để làm gì?

Ipconfig là viết tắt của Internet protocol configuration, nghĩa là Cấu hình giao thức mạng. Ipconfig là một tiện ích DOS có thể được sử dụng từ MS-DOSgiao diện dòng lệnh Windows để hiển thị các cài đặt mạng hiện được chỉ định và cung cấp bởi một mạng. Lệnh này có thể được sử dụng để xác minh kết nối mạng và cài đặt mạng của bạn.

Ipconfig là một lệnh bên ngoài và có sẵn cho các hệ điều hành của Microsoft dưới dạng ipconfig.exe

Một số ứng dụng thường dùng của lệnh ipconfig:

 • Xem thông tin cấu hình địa chỉ IP của Router
 • Xin cấp lại IP từ DHCP server
 • Xóa cache của DNS
 • Các thao tác hữu ích khác về mạng

Cách sử dụng lệnh ipconfig

Lệnh ipconfig được kích hoạt thông qua Command Prompt. Mở Command Prompt bằng cách bấm tổ hợp phím Windows + R -> Nhập “cmd” và enter hoặc click OK.

Gọi của sổ lệnh cmd để sử dụng lệnh ipconfig
Gọi của sổ lệnh cmd để sử dụng lệnh ipconfig

Cú pháp ipconfig Windows Vista trở về sau

ipconfig [/allcompartments] [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] | /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter [classid] | /showclassid6 adapter | /setclassid6 adapter [classid] ]

Giải thích ý nghĩa của các lệnh:

 • /all Hiển thị đầy đủ thông tin cấu hình.
 • /release Giải phóng địa chỉ IPv4 cho bộ điều hợp được chỉ định.
 • /release6 Giải phóng địa chỉ IPv6 cho bộ điều hợp được chỉ định.
 • /renew Gia hạn địa chỉ IPv4 cho bộ điều hợp được chỉ định.
 • /renew6 Gia hạn địa chỉ IPv6 cho bộ điều hợp được chỉ định.
 • /flushdns Xóa bộ nhớ cache của Trình phân giải DNS.
 • /registerdns Làm mới tất cả DHCP cho thuê và đăng ký lại tên DNS.
 • /displaydns Hiển thị nội dung của bộ đệm DNS Resolver.
 • /showclassid Hiển thị tất cả ID lớp DHCP được phép cho bộ điều hợp.
 • /setclassid Sửa đổi id lớp DHCP.
 • /showclassid6 Hiển thị tất cả ID lớp IPv6 DHCP được phép cho bộ điều hợp.
 • /setclassid6 Sửa đổi id lớp IPv6 DHCP.

Mặc định là chỉ hiển thị địa chỉ IP, subnet maskdefault gateway cho mỗi bộ điều hợp liên kết với TCP/IP.

Lệnh ipconfig /all
Lệnh ipconfig /all

Cú pháp ipconfig cho Windows 2000 và XP

ipconfig [/? | /all | /release [adapter] | /renew [adapter] | /flushdns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter [classidtoset] ]

Giải thích ý nghĩa của các lệnh:

 • /all Hiển thị đầy đủ thông tin cấu hình.
 • /release Giải phóng địa chỉ IP cho bộ điều hợp được chỉ định.
 • /renew Gia hạn địa chỉ IP cho bộ điều hợp được chỉ định.
 • /flushdns Xóa bộ nhớ cache của Trình phân giải DNS.
 • /registerdns Làm mới tất cả DHCP cho thuê và đăng ký lại tên DNS.
 • /displaydns Hiển thị nội dung của bộ đệm DNS Resolver.
 • /showclassid Hiển thị tất cả ID lớp DHCP được phép cho bộ điều hợp.
 • /setclassid Sửa đổi id lớp DHCP.

Theo mặc định, chỉ địa chỉ IP được hiển thị. Subnet mask và default gateway cho mỗi bộ điều hợp được liên kết với TCP/IP.

Cú pháp ipconfig cho Windows 95, 98, và ME

ipconfig [/? | /all | /batch[file | /renew_all | /release_all | /renew N | /release N]

Giải thích ý nghĩa từng lệnh:

 • /All Hiển thị thông tin chi tiết.
 • /Batch [file] Ghi vào tệp hoặc ./WINIPCFG.OUT
 • /renew_all Gia hạn tất cả các bộ điều hợp adapters.
 • /release_all Phát hành tất cả các bộ điều hợp.
 • /renew N Đổi mới bộ chuyển đổi N.
 • /release N Phát hành bộ chuyển đổi N.

Một số tình huống dùng ipconfig và câu hỏi thường gặp

Lấy địa chỉ IP mạng LAN bằng cách nào?

Để lấy địa chỉ IP mạng LAN, Subnet mask và Default gateway, chỉ cần nhập ipconfig và enter sẽ hiển thị thông tin này như hình dưới đây. Hãy nhớ rằng đây chỉ là thông tin mạng cục bộ của bạn.

Lấy tất cả thông tin mạng LAN như thế nào?

Hãy nhập ipconfig/all và enter như được hiển thị bên dưới, theo sau là kết quả sẽ thấy khi sử dụng lệnh này.

Lệnh ipconfig /all |more hiển thị như thế nào?

Để lấy thông tin cụ thể 1 dòng tại 1 thời điểm, hãy nhập ipconfig /all |more và enter. Sau đó dùng phím Enter để hiển thị dòng tiếp theo hoặc spacebarđể hiển thị từng trang một.

Lệnh xem DNS như thế nào?

Để hiển thị thông tin DNS, hãy nhập ipconfig /displaydns và enter.

Lệnh ipconfig /flushdns để làm gì?

Để xóa tất cả các mục nhập DNS, hãy nhập ipconfig /flushdns và enter.

ipconfig /displaydns
ipconfig /displaydns

Nguồn: Lệnh ipconfig dùng để làm gì? Cách sử dụng ipconfig kiểm tra mạng

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không