Mã hóa MD5 là gì? Hashing là gì? Tìm hiểu hàm băm

Mã hóa MD5 là gì? Hashing là gì? Tìm hiểu hàm băm
Đánh giá post

Mã hóa MD5 là gì? Hashing là gì?

Mã hóa MD5 là gì?

Mã hóa MD5 (về mặt kỹ thuật được gọi là MD5 Message-Digest Algorithm ) là một hàm băm mật mã có mục đích chính là xác minh rằng một tệp đã bị thay đổi.

Ứng dụng của MD5

Thay vì xác nhận rằng hai tập hợp dữ liệu là giống hệt nhau bằng cách so sánh dữ liệu thô, MD5 thực hiện điều này bằng cách tạo ra một tổng kiểm tra trên cả hai tập hợp và sau đó so sánh các tổng kiểm tra để xác minh rằng chúng giống nhau.

MD5 có một số sai sót nhất định, vì vậy nó không hữu ích cho các ứng dụng mã hóa nâng cao, nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được khi sử dụng nó để xác minh tệp tiêu chuẩn.

Hashing là gì?

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu, Hashing (băm) là một phương pháp sắp xếp và lập chỉ mục dữ liệu. Ý tưởng đằng sau phép băm là cho phép lập chỉ mục một lượng lớn dữ liệu bằng cách sử dụng các từ khóa hoặc khóa thường được tạo bởi các công thức phức tạp. Việc băm cho phép một lượng lớn thông tin được tìm kiếm và liệt kê.

Khi đề cập đến bảo mật, băm là một phương pháp lấy dữ liệu, mã hóa nó và tạo ra đầu ra không thể đoán trước, không thể thay đổi. MD2, MD5, SHA và SHA-256 là các ví dụ về thuật toán băm.

Tạo và kiểm tra MD5 như thế nào?

Sử dụng Trình kiểm tra MD5 hoặc Trình tạo MD5

Microsoft File Checksum Integrity Verifier (FCIV) là một máy tính miễn phí có thể tạo tổng kiểm tra MD5 từ các tệp thực tế chứ không chỉ văn bản.

Một cách dễ dàng để lấy mã băm MD5 của một chuỗi các chữ cái, số và biểu tượng là sử dụng công cụ Miracle Salad MD5 Hash Generator. Nhiều công cụ khác cũng tồn tại, như MD5 Hash Generator, PasswordsGenerator và OnlineMD5.

Trang web tạo băm Miracle Salad MD5

Khi cùng một thuật toán băm được sử dụng, các kết quả giống nhau được tạo ra. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng một máy tính MD5 để lấy tổng kiểm tra MD5 của một số văn bản cụ thể và sau đó sử dụng một máy tính MD5 hoàn toàn khác để nhận được kết quả chính xác như nhau. Điều này có thể được lặp lại với mọi công cụ tạo tổng kiểm tra dựa trên hàm băm MD5.

Thông tin thêm về MD5 Hash

Hàm băm MD5 có độ dài 128 bit và thường được hiển thị ở dạng giá trị thập lục phân 32 chữ số tương đương. Điều này đúng bất kể tệp hoặc văn bản lớn hay nhỏ.

Đây là một ví dụ:

Văn bản thuần túy: Đây là một bài kiểm tra.
Giá trị hệ lục phân : 120EA8A25E5D487BF68B5F7096440019
Khi nhiều văn bản được thêm vào, hàm băm sẽ chuyển sang một giá trị hoàn toàn khác nhưng có cùng số ký tự:

Văn bản thuần túy: Đây là một bài kiểm tra để cho thấy độ dài của văn bản không quan trọng như thế nào.
Giá trị hệ lục phân : 6c16fcac44da359e1c3d81f19181735b
Trên thực tế, ngay cả một chuỗi không có ký tự nào cũng có giá trị hex là d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e và việc sử dụng chẵn một dấu chấm sẽ tạo ra giá trị này: 5058f1af8388633f609cadb75a75dc9d.

Nguồn: Mã hóa MD5 là gì? Hashing là gì? Tìm hiểu hàm băm

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không