Máy Client là gì? Máy khách là gì? Mô hình Client Server

Máy Client là gì? Máy khách là gì? Mô hình Client Server
4/5 - (3 bình chọn)

Máy client là gì? Máy khách là gì? Mô hình Client Server

Máy client là gì? Máy khách là gì?

Máy Client chính là máy khách, máy trạm, máy tính phía người dùng (user) – là nơi gửi yêu cầu đến server. Máy khách là máy vi tính kết nối và sử dụng tài nguyên của máy tính hoặc máy chủ từ xa.

Đặc điểm của máy client là gì?

Máy Client tổ chức giao tiếp với người dùng, server và môi trường bên ngoài tại trạm làm việc. Client tiếp nhận yêu cầu của người dùng sau đó thành lập các chuối truy vấn – query string để gửi cho server. Khi nhận được kết quả từ server, client sẽ tổ chức và trình diễn những kết quả đó.

Nhiều mạng công ty bao gồm một máy khách cho mỗi nhân viên, mỗi mạng đều kết nối với máy chủ của công ty. Máy chủ cung cấp các tài nguyên như tệp, thông tin, truy cập Internet và mạng nội bộ cũng như sức mạnh xử lý bên ngoài.

Trong trường hợp xử lý, bất kỳ công việc nào được thực hiện trên máy chủ được gọi là công việc “phía máy chủ”. Mọi công việc được thực hiện trên máy khách cục bộ tương tự được gọi là “phía máy khách”.

Ví dụ sau so sánh tập lệnh phía máy khách và tập lệnh phía máy chủ, đồng thời giải thích cách máy tính khách tương tác với máy chủ Internet.

Máy Client là gì? Máy khách là gì? Mô hình Client Server
Máy Client là gì? Máy khách là gì? Mô hình Client Server

Mô hình Client Server là gì?

Client – server là một loại mô hình mạng máy tính bao gồm 02 thành phần là máy chủ và máy khách.

Client Server ra đời để chỉ những máy chủ lưu giữ thông tin dữ liệu và các thuật toán truyền tin trong hệ thống máy tính. Người dùng hệ thống sẽ chỉ cần điều khiển máy chủ server là có thể kiểm soát dữ liệu truyền đi, hoạt động và cả việc điều khiển tác vụ của các máy con nằm trong hệ thống.

Server ra đời với mục đích lưu trữ tất cả các thông tin mà mạng máy tính sử dụng, giúp người dùng quản lý hệ thống dễ dàng hơn. Với sự phát triển của internet như hiện nay, server còn được phát triển thêm để phục vụ những tác vụ phức tạp hơn và từ đó chúng ta có thêm những khái niệm chuyên môn hơn như server side, …

Cách thức hoạt động của mô hình Client Server

Client Trong mô hình client/server, người ta còn định nghĩa cụ thể cho một máy client là một máy trạm mà chỉ được sử dụng bởi 1 người dùng với để muốn thể hiện tính độc lập cho nó.

Máy client có thể sử dụng các hệ điều hành bình thường như Win9x, DOS, OS/2… Bản thân mỗi một client cũng đã được tích hợp nhiều chức năng trên hệ điều hành mà nó chạy, nhưng khi được nối vào một mạng LAN, WAN theo mô hình client/server thì nó còn có thể sử dụng thêm các chức năng do hệ điều hành mạng (NOS) cung cấp với nhiều dịch vụ khác nhau (cụ thể là các dịch vụ do các server trên mạng này cung cấp), ví dụ như nó có thể yêu cầu lấy dữ liệu từ một server hay gửi dữ liệu lên server đó.

Nguồn: Máy client là gì? Máy khách là gì? Mô hình Client Server

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không