Máy tính chuyển đổi văn bản thành nhị phân 0 và 1 như thế nào?

Máy tính chuyển đổi văn bản thành nhị phân 0 và 1 như thế nào?
5/5 - (1 bình chọn)

Máy tính chuyển đổi văn bản thành nhị phân 0 và 1 như thế nào?

Máy tính chuyển đổi văn bản (chuyển chữ thành dãy bit) và dữ liệu khác sang dạng nhị phân bằng cách sử dụng bảng mã ASCII được chỉ định. Khi giá trị ASCII được biết, giá trị đó có thể được chuyển đổi thành nhị phân. Quá trình trung gian được gọi là chuyển đổi mã ASCII.

Ví dụ 1

Trong ví dụ sau, wikimaytinh.com sẽ lấy ví dụ từ love và giải thích cách nó được chuyển đổi thành hệ nhị phân mà máy tính hiểu được.

Chuyển đổi chữ love sang mã nhị phân
Ký tựlove
Mã ASCII108111118101
Mã nhị phân01101100011011110111011001100101
Bits8888

Hãy lấy ký tự đầu tiên l và chia nhỏ quá trình. Khi chữ l (ở dạng chữ thường ) được gõ trên bàn phím , một tín hiệu đến máy tính làm đầu vào . Máy tính biết giá trị chuẩn ASCII cho l là 108 , giá trị này có thể được máy tính chuyển đổi thành giá trị nhị phân 01101100 . Sau khi l được chuyển đổi thành nhị phân, máy tính có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu dưới dạng số 1 và số 0.

Khi lưu trữ dữ liệu này, mỗi ký tự mất 8 bit (1 byte ), có nghĩa là để lưu trữ love dưới dạng văn bản rõ thì sẽ mất 4 byte hoặc 32 bit.

Ví dụ 2

Đối với từ LOVE, máy tính nhận tín hiệu giá trị chuyển đổi khác và hiển thị ra từ LOVE in hoa.

Chuyển đổi chữ LOVE sang mã nhị phân
Ký tựLOVE
Mã ASCII76798669
Mã nhị phân01001100010011110101011001000101
Bits8888

Lấy ký tự đầu tiên L và cũng chia nhỏ quá trình. Khi chữ L (ở dạng chữ hoa) được gõ trên bàn phím , một tín hiệu đến máy tính làm đầu vào . Máy tính biết giá trị chuẩn ASCII cho L là 76, giá trị này có thể được máy tính chuyển đổi thành giá trị nhị phân 01001100. Sau khi L được chuyển đổi thành nhị phân, máy tính có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu dưới dạng số 1 và số 0.

Máy tính chuyển đổi nhị phân trở lại thành văn bản như thế nào?

Khi máy tính cần chuyển đổi dữ liệu nhị phân trở lại thành văn bản mà con người có thể đọc được, đó là quá trình ngược lại của quy trình đã trình bày trước đó.

Xét ví dụ trên: một máy tính có thể chuyển đổi số nhị phân 01101100 thành giá trị thập phân 108 mà nó biết là chữ l bằng cách sử dụng chuyển đổi tiêu chuẩn ASCII. Do đó, bạn sẽ thấy chữ ‘l’ đầu ra ở màn hình của máy tính.

Như vậy, chúng tôi vừa giải thích cho bạn về kiến thức Máy tính chuyển chữ sang nhị phân, chuyển đổi văn bản thành nhị phân hoặc 0 và 1 và ngược lại chuyển đổi mã nhị phân thành văn bản như thế nào. Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không