MIME là gì? Danh sách các MIME Type phổ biến

MIME là gì? Danh sách các MIME Type phổ biến
5/5 - (6 bình chọn)

MIME là gì? MIME Type là gì? Danh sách MIME Type phổ biến

MIME là gì?

MIME là viết tắt của Multipurpose Internet Mail Extensions nghĩa là Tiện ích mở rộng Thư Internet Đa năng, MIME là một tiêu chuẩn được định nghĩa lần đầu tiên vào năm 1992, cung cấp chức năng bổ sung cho các ứng dụng e-mail. MIME cho phép người dùng gửi các tệp đính kèm văn bản không dựa trên ASCII và các tệp không phải văn bản (ví dụ: tệp nén, tệp âm thanh, tệp đồ họa, tệp tài liệu hoặc tệp video) trong một thư e-mail. MIME cũng cho phép chia nội dung e-mail thành nhiều phần.

MIME Type là gì?

MIME Type (hoặc loại phương tiện) là một số nhận dạng cho các định dạng tệp hoặc nội dung định dạng trên Internet. Tất cả các loại MIME đều được duy trì chính thức bởi Cơ quan cấp số hiệu Internet (IANA).

MIME Type là tiêu chuẩn giúp phân loại các loại tập tin được sử dụng trên Internet, đặc biệt là dùng để định dạng cho thư điện tử. Nói một cách đơn giản, lúc mới ra đời, giao thức gửi mail chỉ hỗ trợ gửi plaintext, MIME là phần mở rộng cho phép email có thể gửi/nhận các file có định dạng khác (HTML, video, nhạc, …). Hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME.

Ngày nay, các MIME Type không chỉ sử dụng với email, nó đã được chấp nhận bởi các máy chủ như là cách để nói cho các trình duyệt về kiểu của nguồn thông tin được gửi tới nó để mà nó có thể xử lý một cách chính xác với kiểu thông báo đó.

Về cơ bản cấu trúc của loại MIME có hai phần: kiểu chính và một kiểu phụ. Chúng được phân tách bằng dấu gạch chéo (/). Ngoài kiểu chính và kiểu phụ, MIME Type có thể chứa các thuộc tính bổ sung sau dấu chấm phẩy.

Ví dụ: loại MIME cho các tệp Microsoft Word là ứng dụng và loại phụ là msword. Cùng với nhau, loại MIME hoàn chỉnh là ứng dụng / msword.

Cấu trúc của MIME Type

Tất cả các MIME Type được đăng ký thông qua IANA, một cơ quan giám sát việc chỉ định địa chỉ IP, quản lý khu vực gốc của DNS toàn cầu, và cấp phát giao thức Internet khác. Để đạt được hiệu quả và tính linh hoạt khi đăng ký MIME Type, các cấu trúc khác nhau của kiểu phụ được phân biệt bằng cách sử dụng các tiền tố. Hiện tại một số cấu trúc thường thấy nhất gồm: Cấu trúc tiêu chuẩn (không có tiền tố), cấu trúc nhà cung cấp (tiền tố vnd.), Cá nhân hoặc vanity (tiền tố prs.), chưa đăng ký (tiền tố x.)

Cấu trúc tiêu chuẩn

Cấu trúc tiêu chuẩn không sử dụng bất kỳ tiền tố cây nào

Ví dụ: application/javascript, image/png

Việc đăng ký cấu trúc này phải được liên kết với các thông số kỹ thuật của IETF và được IESG phê duyệt trực tiếp hoặc được đăng ký bởi một tổ chức nào đó liên quan đến tiêu chuẩn mà IANA công nhận.

Cấu trúc nhà cung cấp

Cấu trúc nhà cung cấp bao gồm các MIME Type liên quan đến các sản phẩm được công khai. Nó sử dụng tiền tố là vnd.

Ví Dụ: application/vnd.ms-excel, application/vnd.oasis.opendocument.text

Dùng “nhà cung cấp” hoặc “Nhà sản xuất” đều được. Các tập đoàn công nghiệp hoặc các tổ chức phi thương mại đều có thể đăng ký MIME Type có cấu trúc nhà cung cấp.

Cấu trúc cá nhân

Cấu trúc cá nhân bao gồm các MIME Type dùng cho sản phẩm thử nghiệm hoặc không được công khai. Sử dụng tiền tố prs.

Ví dụ: audio/prs.sid, image/prs.btif.

Cấu trúc chưa đăng ký

Cấu trúc chưa đăng ký bao gồm các MIME Type dành riêng trong môi trường riêng tư và nhận được sự đồng ý của các bên trao đổi chúng. Cấu trúc này sử dụng tiền tố là dấu x.

Ví dụ: application/x.foo, video/x.bar

Hậu tố

Hậu tố là một sự bổ sung cho khi xác định MIME Type.

Ví dụ về các hậu tố hiện đang được đăng ký là:

+xml, +json, +ber, +der, +fastinfoset, +wbxml, +zip, +gzip, +cbor

Sự khác nhau giữa MIME type và Content-Type là gì?

Sự khác biệt duy nhất là mã hóa bộ ký tự tùy chọn . Nếu contentType không bao gồm mã hóa bộ ký tự tùy chọn thì nó giống với mimeType. Nếu không, mimeType là dữ liệu trước chuỗi mã hóa bộ ký tự.

Danh sách MIME Types phổ biến và phần mở rộng

Số thứ tựMIME TypesPhần mở rộng
1application/andrew-insetez
2application/applixwareaw
3application/atom+xmlatom
4application/atomcat+xmlatomcat
5application/atomsvc+xmlatomsvc
6application/ccxml+xmlccxml
7application/cdmi-capabilitycdmia
8application/cdmi-containercdmic
9application/cdmi-domaincdmid
10application/cdmi-objectcdmio
11application/cdmi-queuecdmiq
12application/cgicgi
13application/cu-seemecu
14application/davmount+xmldavmount
15application/docbook+xmldbk
16application/dssc+derdssc
17application/dssc+xmlxdssc
18application/ecmascriptecma
19application/emma+xmlemma
20application/epub+zipepub
21application/exiexi
22application/font-tdpfrpfr
23application/gml+xmlgml
24application/gpx+xmlgpx
25application/gxfgxf
26application/hyperstudiostk
27application/inkml+xmlink inkml
28application/ipfixipfix
29application/java-archivejar
30application/java-serialized-objectser
31application/java-vmclass
32application/javascriptjs
33application/jsonjson
34application/jsonml+jsonjsonml
35application/lost+xmllostxml
36application/mac-binhex40hqx
37application/mac-compactprocpt
38application/mads+xmlmads
39application/marcmrc
40application/marcxml+xmlmrcx
41application/mathematicama mb nb
42application/mathml+xmlmathml
43application/mboxmbox
44application/mediaservercontrol+xmlmscml
45application/metalink+xmlmetalink
46application/metalink4+xmlmeta4
47application/mets+xmlmets
48application/mods+xmlmods
49application/mp21m21 mp21
50application/mp4mp4s
51application/msworddoc dot
52application/mxfmxf
53application/octet-streambin bpk deploy dist distz dmg dms dump elc iso lrf mar pkg so
54application/odaoda
55application/oebps-package+xmlopf
56application/oggogx
57application/omdoc+xmlomdoc
58application/onenoteonepkg onetmp onetoc onetoc2
59application/oxpsoxps
60application/patch-ops-error+xmlxer
61application/pdfpdf
62application/perlperl pl plx pm ppl
63application/pgp-encryptedpgp
64application/pgp-signatureasc sig
65application/pics-rulesprf
66application/pkcs10p10
67application/pkcs7-mimep7c p7m
68application/pkcs7-signaturep7s
69application/pkcs8p8
70application/pkix-attr-certac
71application/pkix-certcer
72application/pkix-crlcrl
73application/pkix-pkipathpkipath
74application/pkixcmppki
75application/pls+xmlpls
76application/postscriptai eps ps
77application/prs.cwwcww
78application/pskc+xmlpskcxml
79application/rdf+xmlrdf
80application/reginfo+xmlrif
81application/relax-ng-compact-syntaxrnc
82application/resource-lists+xmlrl
83application/resource-lists-diff+xmlrld
84application/rls-services+xmlrs
85application/rpki-ghostbustersgbr
86application/rpki-manifestmft
87application/rpki-roaroa
88application/rsd+xmlrsd
89application/rss+xmlrss
90application/rtfrtf
91application/rubyrb
92application/sbml+xmlsbml
93application/scvp-cv-requestscq
94application/scvp-cv-responsescs
95application/scvp-vp-requestspq
96application/scvp-vp-responsespp
97application/sdpsdp
98application/set-payment-initiationsetpay
99application/set-registration-initiationsetreg
100application/shf+xmlshf
101application/smil+xmlsmi smil
102application/sparql-queryrq
103application/sparql-results+xmlsrx
104application/srgsgram
105application/srgs+xmlgrxml
106application/sru+xmlsru
107application/ssdl+xmlssdl
108application/ssml+xmlssml
109application/tei+xmltei teicorpus
110application/thraud+xmltfi
111application/timestamped-datatsd
112application/vnd.3gpp.pic-bw-largeplb
113application/vnd.3gpp.pic-bw-smallpsb
114application/vnd.3gpp.pic-bw-varpvb
115application/vnd.3gpp2.tcaptcap
116application/vnd.3m.post-it-notespwn
117application/vnd.accpac.simply.asoaso
118application/vnd.accpac.simply.impimp
119application/vnd.acucobolacu
120application/vnd.acucorpacutc atc
121application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zipair
122application/vnd.adobe.formscentral.fcdtfcdt
123application/vnd.adobe.fxpfxp fxpl
124application/vnd.adobe.xdp+xmlxdp
125application/vnd.adobe.xfdfxfdf
126application/vnd.ahead.spaceahead
127application/vnd.airzip.filesecure.azfazf
128application/vnd.airzip.filesecure.azsazs
129application/vnd.amazon.ebookazw
130application/vnd.americandynamics.accacc
131application/vnd.amiga.amiami
132application/vnd.android.package-archiveapk
133application/vnd.anser-web-certificate-issue-initiationcii
134application/vnd.anser-web-funds-transfer-initiationfti
135application/vnd.antix.game-componentatx
136application/vnd.apple.installer+xmlmpkg
137application/vnd.apple.mpegurlm3u8
138application/vnd.aristanetworks.swiswi
139application/vnd.astraea-software.iotaiota
140application/vnd.audiographaep
141application/vnd.blueice.multipassmpm
142application/vnd.bmibmi
143application/vnd.businessobjectsrep
144application/vnd.chemdraw+xmlcdxml
145application/vnd.chipnuts.karaoke-mmdmmd
146application/vnd.cinderellacdy
147application/vnd.claymorecla
148application/vnd.cloanto.rp9rp9
149application/vnd.clonk.c4groupc4d c4f c4g c4p c4u
150application/vnd.cluetrust.cartomobile-configc11amc
151application/vnd.cluetrust.cartomobile-config-pkgc11amz
152application/vnd.commonspacecsp
153application/vnd.contact.cmsgcdbcmsg
154application/vnd.cosmocallercmc
155application/vnd.crick.clickerclkx
156application/vnd.crick.clicker.keyboardclkk
157application/vnd.crick.clicker.paletteclkp
158application/vnd.crick.clicker.templateclkt
159application/vnd.crick.clicker.wordbankclkw
160application/vnd.criticaltools.wbs+xmlwbs
161application/vnd.ctc-posmlpml
162application/vnd.cups-ppdppd
163application/vnd.curl.carcar
164application/vnd.curl.pcurlpcurl
165application/vnd.dartdart
166application/vnd.data-vision.rdzrdz
167application/vnd.dece.datauvd uvf uvvd uvvf
168application/vnd.dece.ttml+xmluvt uvvt
169application/vnd.dece.unspecifieduvvx uvx
170application/vnd.dece.zipuvvz uvz
171application/vnd.denovo.fcselayout-linkfe_launch
172application/vnd.dnadna
173application/vnd.dolby.mlpmlp
174application/vnd.dpgraphdpg
175application/vnd.dreamfactorydfac
176application/vnd.ds-keypointkpxx
177application/vnd.dvb.aitait
178application/vnd.dvb.servicesvc
179application/vnd.dynageogeo
180application/vnd.ecowin.chartmag
181application/vnd.enlivennml
182application/vnd.epson.esfesf
183application/vnd.epson.msfmsf
184application/vnd.epson.quickanimeqam
185application/vnd.epson.saltslt
186application/vnd.epson.ssfssf
187application/vnd.eszigno3+xmles3 et3
188application/vnd.ezpix-albumez2
189application/vnd.ezpix-packageez3
190application/vnd.fdffdf
191application/vnd.fdsn.mseedmseed
192application/vnd.fdsn.seeddataless seed
193application/vnd.flographitgph
194application/vnd.fluxtime.clipftc
195application/vnd.framemakerbook fm frame maker
196application/vnd.frogans.fncfnc
197application/vnd.frogans.ltfltf
198application/vnd.fsc.weblaunchfsc
199application/vnd.fujitsu.oasysoas
200application/vnd.fujitsu.oasys2oa2
201application/vnd.fujitsu.oasys3oa3
202application/vnd.fujitsu.oasysgpfg5
203application/vnd.fujitsu.oasysprsbh2
204application/vnd.fujixerox.dddddd
205application/vnd.fujixerox.docuworksxdw
206application/vnd.fujixerox.docuworks.binderxbd
207application/vnd.fuzzysheetfzs
208application/vnd.genomatix.tuxedotxd
209application/vnd.geogebra.fileggb
210application/vnd.geogebra.toolggt
211application/vnd.geometry-explorergex gre
212application/vnd.geonextgxt
213application/vnd.geoplang2w
214application/vnd.geospaceg3w
215application/vnd.gmxgmx
216application/vnd.google-earth.kml+xmlkml
217application/vnd.google-earth.kmzkmz
218application/vnd.grafeqgqf gqs
219application/vnd.groove-accountgac
220application/vnd.groove-helpghf
221application/vnd.groove-identity-messagegim
222application/vnd.groove-injectorgrv
223application/vnd.groove-tool-messagegtm
224application/vnd.groove-tool-templatetpl
225application/vnd.groove-vcardvcg
226application/vnd.hal+xmlhal
227application/vnd.handheld-entertainment+xmlzmm
228application/vnd.hbcihbci
229application/vnd.hhe.lesson-playerles
230application/vnd.hp-hpglhpgl
231application/vnd.hp-hpidhpid
232application/vnd.hp-hpshps
233application/vnd.hp-jlytjlt
234application/vnd.hp-pclpcl
235application/vnd.hp-pclxlpclxl
236application/vnd.hydrostatix.sof-datasfd-hdstx
237application/vnd.ibm.minipaympy
238application/vnd.ibm.modcapafp list3820 listafp
239application/vnd.ibm.rights-managementirm
240application/vnd.ibm.secure-containersc
241application/vnd.iccprofileicc icm
242application/vnd.igloaderigl
243application/vnd.immervision-ivpivp
244application/vnd.immervision-ivuivu
245application/vnd.insors.igmigm
246application/vnd.intercon.formnetxpw xpx
247application/vnd.intergeoi2g
248application/vnd.intu.qboqbo
249application/vnd.intu.qfxqfx
250application/vnd.ipunplugged.rcprofilercprofile
251application/vnd.irepository.package+xmlirp
252application/vnd.is-xprxpr
253application/vnd.isac.fcsfcs
254application/vnd.jamjam
255application/vnd.jcp.javame.midlet-rmsrms
256application/vnd.jispjisp
257application/vnd.joost.joda-archivejoda
258application/vnd.kahootzktr ktz
259application/vnd.kde.karbonkarbon
260application/vnd.kde.kchartchrt
261application/vnd.kde.kformulakfo
262application/vnd.kde.kivioflw
263application/vnd.kde.kontourkon
264application/vnd.kde.kpresenterkpr kpt
265application/vnd.kde.kspreadksp
266application/vnd.kde.kwordkwd kwt
267application/vnd.kenameaapphtke
268application/vnd.kidspirationkia
269application/vnd.kinarkne knp
270application/vnd.koanskd skm skp skt
271application/vnd.kodak-descriptorsse
272application/vnd.las.las+xmllasxml
273application/vnd.llamagraphics.life-balance.desktoplbd
274application/vnd.llamagraphics.life-balance.exchange+xmllbe
275application/vnd.lotus-1-2-3123
276application/vnd.lotus-approachapr
277application/vnd.lotus-freelancepre
278application/vnd.lotus-notesnsf
279application/vnd.lotus-organizerorg
280application/vnd.lotus-screencamscm
281application/vnd.lotus-wordprolwp
282application/vnd.macports.portpkgportpkg
283application/vnd.mcdmcd
284application/vnd.medcalcdatamc1
285application/vnd.mediastation.cdkeycdkey
286application/vnd.mfermwf
287application/vnd.mfmpmfm
288application/vnd.micrografx.floflo
289application/vnd.micrografx.igxigx
290application/vnd.mifmif
291application/vnd.mobius.dafdaf
292application/vnd.mobius.disdis
293application/vnd.mobius.mbkmbk
294application/vnd.mobius.mqymqy
295application/vnd.mobius.mslmsl
296application/vnd.mobius.plcplc
297application/vnd.mobius.txftxf
298application/vnd.mophun.applicationmpn
299application/vnd.mophun.certificatempc
300application/vnd.mozilla.xul+xmlxul
301application/vnd.ms-artgalrycil
302application/vnd.ms-cab-compressedcab
303application/vnd.ms-excelxla xlc xlm xls xlt xlw
304application/vnd.ms-excel.addin.macroenabled.12xlam
305application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12xlsb
306application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12xlsm
307application/vnd.ms-excel.template.macroenabled.12xltm
308application/vnd.ms-fontobjecteot
309application/vnd.ms-htmlhelpchm
310application/vnd.ms-imsims
311application/vnd.ms-lrmlrm
312application/vnd.ms-officethemethmx
313application/vnd.ms-pki.seccatcat
314application/vnd.ms-pki.stlstl
315application/vnd.ms-powerpointpot pps ppt
316application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroenabled.12ppam
317application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12pptm
318application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroenabled.12sldm
319application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroenabled.12ppsm
320application/vnd.ms-powerpoint.template.macroenabled.12potm
321application/vnd.ms-projectmpp mpt
322application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12docm
323application/vnd.ms-word.template.macroenabled.12dotm
324application/vnd.ms-workswcm wdb wks wps
325application/vnd.ms-wplwpl
326application/vnd.ms-xpsdocumentxps
327application/vnd.mseqmseq
328application/vnd.musicianmus
329application/vnd.muvee.stylemsty
330application/vnd.mynfctaglet
331application/vnd.neurolanguage.nlunlu
332application/vnd.nitfnitf ntf
333application/vnd.noblenet-directorynnd
334application/vnd.noblenet-sealernns
335application/vnd.noblenet-webnnw
336application/vnd.nokia.n-gage.datangdat
337application/vnd.nokia.n-gage.symbian.installn-gage
338application/vnd.nokia.radio-presetrpst
339application/vnd.nokia.radio-presetsrpss
340application/vnd.novadigm.edmedm
341application/vnd.novadigm.edxedx
342application/vnd.novadigm.extext
343application/vnd.oasis.opendocument.chartodc
344application/vnd.oasis.opendocument.chart-templateotc
345application/vnd.oasis.opendocument.databaseodb
346application/vnd.oasis.opendocument.formulaodf
347application/vnd.oasis.opendocument.formula-templateodft
348application/vnd.oasis.opendocument.graphicsodg
349application/vnd.oasis.opendocument.graphics-templateotg
350application/vnd.oasis.opendocument.imageodi
351application/vnd.oasis.opendocument.image-templateoti
352application/vnd.oasis.opendocument.presentationodp
353application/vnd.oasis.opendocument.presentation-templateotp
354application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheetods
355application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-templateots
356application/vnd.oasis.opendocument.textodt
357application/vnd.oasis.opendocument.text-masterodm
358application/vnd.oasis.opendocument.text-templateott
359application/vnd.oasis.opendocument.text-weboth
360application/vnd.olpc-sugarxo
361application/vnd.oma.dd2+xmldd2
362application/vnd.openofficeorg.extensionoxt
363application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationpptx
364application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slidesldx
365application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshowppsx
366application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.templatepotx
367application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheetxlsx
368application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.templatexltx
369application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdocx
370application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.templatedotx
371application/vnd.osgeo.mapguide.packagemgp
372application/vnd.osgi.dpdp
373application/vnd.osgi.subsystemesa
374application/vnd.palmoprc pdb pqa
375application/vnd.pawaafilepaw
376application/vnd.pg.formatstr
377application/vnd.pg.osasliei6
378application/vnd.picselefif
379application/vnd.pmi.widgetwg
380application/vnd.pocketlearnplf
381application/vnd.powerbuilder6pbd
382application/vnd.previewsystems.boxbox
383application/vnd.proteus.magazinemgz
384application/vnd.publishare-delta-treeqps
385application/vnd.pvi.ptid1ptid
386application/vnd.quark.quarkxpressqwd qwt qxb qxd qxl qxt
387application/vnd.realvnc.bedbed
388application/vnd.recordare.musicxmlmxl
389application/vnd.recordare.musicxml+xmlmusicxml
390application/vnd.rig.cryptonotecryptonote
391application/vnd.rim.codcod
392application/vnd.rn-realmediarm
393application/vnd.rn-realmedia-vbrrmvb
394application/vnd.route66.link66+xmllink66
395application/vnd.sailingtracker.trackst
396application/vnd.seemailsee
397application/vnd.semasema
398application/vnd.semdsemd
399application/vnd.semfsemf
400application/vnd.shana.informed.formdataifm
401application/vnd.shana.informed.formtemplateitp
402application/vnd.shana.informed.interchangeiif
403application/vnd.shana.informed.packageipk
404application/vnd.simtech-mindmappertwd twds
405application/vnd.smafmmf
406application/vnd.smart.teacherteacher
407application/vnd.solent.sdkm+xmlsdkd sdkm
408application/vnd.spotfire.dxpdxp
409application/vnd.spotfire.sfssfs
410application/vnd.stardivision.calcsdc
411application/vnd.stardivision.drawsda
412application/vnd.stardivision.impresssdd
413application/vnd.stardivision.mathsmf
414application/vnd.stardivision.writersdw vor
415application/vnd.stardivision.writer-globalsgl
416application/vnd.stepmania.packagesmzip
417application/vnd.stepmania.stepchartsm
418application/vnd.sun.xml.calcsxc
419application/vnd.sun.xml.calc.templatestc
420application/vnd.sun.xml.drawsxd
421application/vnd.sun.xml.draw.templatestd
422application/vnd.sun.xml.impresssxi
423application/vnd.sun.xml.impress.templatesti
424application/vnd.sun.xml.mathsxm
425application/vnd.sun.xml.writersxw
426application/vnd.sun.xml.writer.globalsxg
427application/vnd.sun.xml.writer.templatestw
428application/vnd.sus-calendarsus susp
429application/vnd.svdsvd
430application/vnd.symbian.installsis sisx
431application/vnd.syncml+xmlxsm
432application/vnd.syncml.dm+wbxmlbdm
433application/vnd.syncml.dm+xmlxdm
434application/vnd.tao.intent-module-archivetao
435application/vnd.tcpdump.pcapcap dmp pcap
436application/vnd.tmobile-livetvtmo
437application/vnd.trid.tpttpt
438application/vnd.triscape.mxsmxs
439application/vnd.trueapptra
440application/vnd.ufdlufd ufdl
441application/vnd.uiq.themeutz
442application/vnd.umajinumj
443application/vnd.unityunityweb
444application/vnd.uoml+xmluoml
445application/vnd.vcxvcx
446application/vnd.visiovsd vss vst vsw
447application/vnd.visionaryvis
448application/vnd.vsfvsf
449application/vnd.wap.wbxmlwbxml
450application/vnd.wap.wmlc.wmlc wmlc
451application/vnd.wap.wmlscriptc.wmlsc wmlsc
452application/vnd.webturbowtb
453application/vnd.wolfram.playernbp
454application/vnd.wordperfectwpd
455application/vnd.wqdwqd
456application/vnd.wt.stfstf
457application/vnd.xaraxar
458application/vnd.xfdlxfdl
459application/vnd.yamaha.hv-dichvd
460application/vnd.yamaha.hv-scripthvs
461application/vnd.yamaha.hv-voicehvp
462application/vnd.yamaha.openscoreformatosf
463application/vnd.yamaha.openscoreformat.osfpvg+xmlosfpvg
464application/vnd.yamaha.smaf-audiosaf
465application/vnd.yamaha.smaf-phrasespf
466application/vnd.yellowriver-custom-menucmp
467application/vnd.zulzir zirz
468application/vnd.zzazz.deck+xmlzaz
469application/voicexml+xmlvxml
470application/widgetwgt
471application/winhlphlp
472application/wsdl+xmlwsdl
473application/wspolicy+xmlwspolicy
474application/x-7z-compressed7z
475application/x-abiwordabw
476application/x-ace-compressedace
477application/x-apple-diskimagedmg
478application/x-authorware-binaab u32 vox x32
479application/x-authorware-mapaam
480application/x-authorware-segaas
481application/x-bcpiobcpio
482application/x-bittorrenttorrent
483application/x-blorbblb blorb
484application/x-bzipbz tbz
485application/x-cbrcb7 cba cbr cbt cbz
486application/x-cdlinkvcd
487application/x-cfs-compressedcfs
488application/x-chatchat
489application/x-chess-pgnpgn
490application/x-compress.Z
491application/x-conferencensc
492application/x-cpiocpio
493application/x-cshcsh
494application/x-debian-packagedeb udeb
495application/x-dgc-compresseddgc
496application/x-directorcct cst cxt dcr dir dxr fgd swa w3d
497application/x-doomwad
498application/x-dtbncx+xmlncx
499application/x-dtbook+xmldtb
500application/x-dtbresource+xmlres
501application/x-dvidvi
502application/x-envoyevy
503application/x-evaeva
504application/x-font-bdfbdf
505application/x-font-ghostscriptgsf
506application/x-font-linux-psfpsf
507application/x-font-pcfpcf
508application/x-font-snfsnf
509application/x-font-type1afm pfa pfb pfm
510application/x-freearcarc
511application/x-futuresplashspl
512application/x-gca-compressedgca
513application/x-glulxulx
514application/x-gnumericgnumeric
515application/x-gramps-xmlgramps
516application/x-gtargtar
517application/x-gzip.gz .tgz tgz
518application/x-hdfhdf
519application/x-httpd-ea-php54php php5
520application/x-httpd-ea-php55php php5
521application/x-httpd-ea-php56php php5
522application/x-httpd-ea-php70php php7
523application/x-httpd-ea-php71php php7
524application/x-httpd-ea-php72php php7
525application/x-httpd-ea-php73php php7
526application/x-httpd-ea-php74php php7
527application/x-httpd-ea-php80php php8
528application/x-httpd-phpphp php3 php4 php5 php6
529application/x-httpd-php-sourcephps
530application/x-imgimg
531application/x-install-instructionsinstall
532application/x-iso9660-imageiso
533application/x-java-jnlp-filejnlp
534application/x-latexlatex
535application/x-lzh-compressedlha lzh
536application/x-miemie
537application/x-mobipocket-ebookmobi prc
538application/x-ms-applicationapplication
539application/x-ms-shortcutlnk
540application/x-ms-wmdwmd
541application/x-ms-wmzwmz
542application/x-ms-xbapxbap
543application/x-msaccessmdb
544application/x-msbinderobd
545application/x-mscardfilecrd
546application/x-msclipclp
547application/x-msdownloadbat com dll exe msi
548application/x-msmediaviewm13 m14 mvb
549application/x-msmetafileemf emz wmf wmz
550application/x-msmoneymny
551application/x-mspublisherpub
552application/x-msschedulescd
553application/x-msterminaltrm
554application/x-mswritewri
555application/x-netcdfcdf nc
556application/x-nzbnzb
557application/x-pkcs12p12 pfx
558application/x-pkcs7-certificatesp7b spc
559application/x-pkcs7-certreqrespp7r
560application/x-pkcs7-crl.crl
561application/x-rar-compressedrar
562application/x-research-info-systemsris
563application/x-shsh
564application/x-sharshar
565application/x-shockwave-flashswf
566application/x-silverlight-appxap
567application/x-sqlsql
568application/x-stuffitsit
569application/x-stuffitxsitx
570application/x-subripsrt
571application/x-sv4cpiosv4cpio
572application/x-sv4crcsv4crc
573application/x-t3vm-imaget3
574application/x-tadsgam
575application/x-tar.tgz tar
576application/x-tcltcl
577application/x-textex
578application/x-tex-tfmtfm
579application/x-texinfotexi texinfo
580application/x-tgifobj
581application/x-ustarustar
582application/x-wais-sourcesrc
583application/x-x509-ca-cert.crt crt der
584application/x-xfigfig
585application/x-xliff+xmlxlf
586application/x-xpinstallxpi
587application/x-xzxz
588application/x-zmachinez1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8
589application/xaml+xmlxaml
590application/xcap-diff+xmlxdf
591application/xenc+xmlxenc
592application/xhtml+xmlxht xhtml
593application/xmlxml xsl
594application/xml-dtddtd
595application/xop+xmlxop
596application/xproc+xmlxpl
597application/xslt+xmlxslt
598application/xspf+xmlxspf
599application/xv+xmlmxml xhvml xvm xvml
600application/yangyang
601application/yin+xmlyin
602application/zipzip
603audio/adpcmadp
604audio/basicau snd
605audio/midikar mid midi rmi
606audio/mp4m4a m4p mp4 mp4a
607audio/mpegm2a m3a mp2 mp2a mp3 mpga
608audio/oggoga ogg spx
609audio/s3ms3m
610audio/silksil
611audio/vnd.dece.audiouva uvva
612audio/vnd.digital-windseol
613audio/vnd.dradra
614audio/vnd.dtsdts
615audio/vnd.dts.hddtshd
616audio/vnd.lucent.voicelvp
617audio/vnd.ms-playready.media.pyapya
618audio/vnd.nuera.ecelp4800ecelp4800
619audio/vnd.nuera.ecelp7470ecelp7470
620audio/vnd.nuera.ecelp9600ecelp9600
621audio/vnd.riprip
622audio/webmweba
623audio/x-aacaac
624audio/x-aiffaif aifc aiff
625audio/x-cafcaf
626audio/x-flacflac
627audio/x-matroskamka
628audio/x-mpegurlm3u
629audio/x-ms-waxwax
630audio/x-ms-wmawma
631audio/x-pn-realaudiora ram
632audio/x-pn-realaudio-pluginrmp
633audio/x-wavwav
634audio/xmxm
635chemical/x-cdxcdx
636chemical/x-cifcif
637chemical/x-cmdfcmdf
638chemical/x-cmlcml
639chemical/x-csmlcsml
640chemical/x-xyzxyz
641font/collectionttc
642font/otfotf
643font/ttfttf
644font/woffwoff
645font/woff2woff2
646image/bmpbmp
647image/cgmcgm
648image/g3faxg3
649image/gifgif
650image/iefief
651image/jpegjpe jpeg jpg
652image/ktxktx
653image/pngpng
654image/prs.btifbtif
655image/sgisgi
656image/svg+xmlsvg svgz
657image/tifftif tiff
658image/vnd.adobe.photoshoppsd
659image/vnd.dece.graphicuvg uvi uvvg uvvi
660image/vnd.djvudjv djvu
661image/vnd.dvb.subtitlesub
662image/vnd.dwgdwg
663image/vnd.dxfdxf
664image/vnd.fastbidsheetfbs
665image/vnd.fpxfpx
666image/vnd.fstfst
667image/vnd.fujixerox.edmics-mmrmmr
668image/vnd.fujixerox.edmics-rlcrlc
669image/vnd.ms-modimdi
670image/vnd.ms-photowdp
671image/vnd.net-fpxnpx
672image/vnd.wap.wbmp.wbmp wbmp
673image/vnd.xiffxif
674image/webpwebp
675image/x-3ds3ds
676image/x-cmu-rasterras
677image/x-cmxcmx
678image/x-freehandfh fh4 fh5 fh7 fhc
679image/x-iconico
680image/x-mrsid-imagesid
681image/x-pcxpcx
682image/x-pictpct pic
683image/x-portable-anymappnm
684image/x-portable-bitmappbm
685image/x-portable-graymappgm
686image/x-portable-pixmapppm
687image/x-rgbrgb
688image/x-tgatga
689image/x-xbitmapxbm
690image/x-xpixmapxpm
691image/x-xwindowdumpxwd
692message/rfc822eml mime
693model/igesiges igs
694model/meshmesh msh silo
695model/vnd.collada+xmldae
696model/vnd.dwfdwf
697model/vnd.gdlgdl
698model/vnd.gtwgtw
699model/vnd.mtsmts
700model/vnd.vtuvtu
701model/vrmlvrml wrl
702model/x3d+binaryx3db x3dbz
703model/x3d+vrmlx3dv x3dvz
704model/x3d+xmlx3d x3dz
705text/cache-manifestappcache
706text/calendarics ifb
707text/csscss
708text/csvcsv
709text/html.shtml htm html shtml
710text/n3n3
711text/plainconf def in list log text txt
712text/prs.lines.tagdsc
713text/richtextrtx
714text/sgmlsgm sgml
715text/tab-separated-valuestsv
716text/troffman me ms roff t tr
717text/turtlettl
718text/uri-listuri uris urls
719text/vbscriptvbs
720text/vcardvcard
721text/vnd.curlcurl
722text/vnd.curl.dcurldcurl
723text/vnd.curl.mcurlmcurl
724text/vnd.curl.scurlscurl
725text/vnd.dvb.subtitlesub
726text/vnd.flyfly
727text/vnd.fmi.flexstorflx
728text/vnd.graphvizgv
729text/vnd.in3d.3dml3dml
730text/vnd.in3d.spotspot
731text/vnd.sun.j2me.app-descriptorjad
732text/vnd.wap.wml.wml wml
733text/vnd.wap.wmlscript.wmls wmls
734text/x-asmasm s
735text/x-cc cc cpp cxx dic h hh
736text/x-configcnf conf
737text/x-fortranf f77 f90 for
738text/x-java-sourcejava
739text/x-loglog
740text/x-nfonfo
741text/x-opmlopml
742text/x-pascalp pas
743text/x-registryreg
744text/x-setextetx
745text/x-sfvsfv
746text/x-sqlsql
747text/x-uuencodeuu
748text/x-vcalendarvcs
749text/x-vcardvcf
750video/3gpp3gp
751video/3gpp23g2
752video/h261h261
753video/h263h263
754video/h264h264
755video/jpegjpgv
756video/jpmjpgm jpm
757video/mj2mj2 mjp2
758video/mp4mp4 mp4v mpg4
759video/mpegm1v m2v mpe mpeg mpg
760video/oggogv
761video/quicktimemov qt
762video/vnd.dece.hduvh uvvh
763video/vnd.dece.mobileuvm uvvm
764video/vnd.dece.pduvp uvvp
765video/vnd.dece.sduvs uvvs
766video/vnd.dece.videouvv uvvv
767video/vnd.dvb.filedvb
768video/vnd.fvtfvt
769video/vnd.mpegurlm4u mxu
770video/vnd.ms-playready.media.pyvpyv
771video/vnd.uvvu.mp4uvu uvvu
772video/vnd.vivoviv
773video/webmwebm
774video/x-f4vf4v
775video/x-flifli
776video/x-flvflv
777video/x-m4vm4v
778video/x-matroskamk3d mks mkv
779video/x-mngmng
780video/x-ms-asfasf asx
781video/x-ms-vobvob
782video/x-ms-wmwm
783video/x-ms-wmvwmv
784video/x-ms-wmxwmx
785video/x-ms-wvxwvx
786video/x-msvideoavi
787video/x-sgi-moviemovie
788video/x-smvsmv
789x-conference/x-cooltalkice

Nguồn: MIME là gì? MIME Type là gì? Danh sách MIME Type phổ biến – wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không