Registry là gì? Cấu trúc của Windows Registry

Registry là gì? Cấu trúc của Windows Registry
5/5 - (5 bình chọn)

Registry là gì? Cấu trúc của Windows Registry

Registry là gì?

Windows Registry là một cơ sở dữ liệu cài đặt được sử dụng bởi Microsoft Windows. Nó lưu trữ cấu hình cho các thiết bị phần cứng, ứng dụng đã cài đặt và hệ điều hành Windows. Registry cung cấp một phương pháp tập trung để lưu trữ các tùy chọn tùy chỉnh cho từng người dùng Windows, thay vì lưu trữ chúng dưới dạng các tệp .INI riêng lẻ.

Cấu trúc của Registry là gì?

Windows Registry được cấu trúc như một hệ thống phân cấp có một số danh mục cấp cao nhất, còn được gọi là “tổ hợp”. Mỗi cái bắt đầu bằng “HKEY“, viết tắt của “Handle to Registry Key“. Một số phiên bản Windows có tới bảy danh mục cấp cao nhất, trong khi Windows 10 có năm danh mục.

Khi một chương trình được cài đặt, một khóa con mới sẽ được tạo trong sổ đăng ký. Khóa con này chứa các cài đặt cụ thể cho chương trình đó, chẳng hạn như vị trí, phiên bản và tệp thực thi chính.

Bao gồm:

HKEY_CLASSES_ROOT

  • lưu trữ liên kết tệp, liên kết phần mở rộng tệp với chương trình mặc định
  • lưu trữ cấu hình cho các đối tượng COM (Mô hình đối tượng thành phần), chẳng hạn như tài liệu Microsoft OLE và cấu phần ActiveX

HKEY_CURRENT_USER

  • lưu trữ các tùy chọn cấp người dùng được chọn bằng Bảng điều khiển
  • lưu trữ các cài đặt mạng và máy in ở cấp độ người dùng

HKEY_LOCAL_MACHINE

  • lưu trữ các cài đặt hệ thống và ứng dụng áp dụng cho tất cả người dùng
  • lưu trữ các cài đặt mạng và máy in cấp hệ thống

HKEY_USERS

  • lưu trữ cài đặt tạm thời cho người dùng đang hoạt động (những người hiện đang đăng nhập)

HKEY_CURRENT_CONFIG

  • lưu trữ sự khác biệt giữa cấu hình tiêu chuẩn và cấu hình phần cứng hiện tại
    Hệ điều hành Windows và các chương trình đã cài đặt có thể sửa đổi Sổ đăng ký trực tiếp. Ví dụ: việc thay đổi chương trình mặc định cho một phần mở rộng tệp cụ thể sẽ tự động cập nhật Sổ đăng ký. Do đó, thường không cần thiết phải chỉnh sửa Windows Registry. Tuy nhiên, người dùng thành thạo có thể muốn xem và ghi đè thủ công một số cài đặt Registry. Windows cung cấp tiện ích Registry Editor ( regedit.exe ) để xem và chỉnh sửa dữ liệu Registry. Tiện ích này cũng có thể nhập cài đặt và xuất các cấu hình hiện có.

Có nên chỉnh sửa Registry không?

Bạn không nên chỉnh sửa Windows Registry trừ khi bạn hiểu mình đang làm gì. Cài đặt Registry không chính xác có thể gây ra sự cố với các ứng dụng đã cài đặt hoặc chính hệ điều hành.

Nguồn: Registry là gì? Cấu trúc của Windows Registry

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không