SNMP là gì? Đặc điểm của giao thức SNMP

SNMP là gì? Đặc điểm của giao thức SNMP
5/5 - (7 bình chọn)

SNMP là gì? Đặc điểm của giao thức SNMP

SNMP là gì?

SNMP là viết tắt của Simple Network Management Protocol. SNMP là một khuôn khổ được sử dụng để quản lý các thiết bị trên internet. Nó cung cấp một tập hợp các hoạt động để giám sát và quản lý internet.

SNMP được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1988 và là một giao thức truy vấn, lệnh và phản hồi. SNMP kiểm tra và thay đổi các thông số cấu hình của bộ lặp kết nối LAN và WAN, cầu nối, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và các thiết bị khác được kết nối với mạng.

Các phiên bản SNMP

SNMP hiện có sẵn trong ba phiên bản:

 • SNMP phiên bản 1 (SNMPv1): SNMP v1 là bản triển khai đầu tiên của SNMP và được mô tả trong RFC 1157. SNMP v1 hoạt động theo các thông số kỹ thuật của SMI và hỗ trợ các giao thức như CLNS, DDP, IP, IPX và UDP.
 • SNMP phiên bản 2 (SNMPv2): SNMP v2, được gọi thích hợp hơn là SNMP v2c (như trong RFC 1901), đã được giới thiệu trong RFC 1441 và đã cải thiện hỗ trợ tăng hiệu quả và xử lý lỗi.
 • SNMP phiên bản 3 (SNMPv3): SNMP v3 đã được giới thiệu trong RFC 3410 và cải thiện về bảo mật và quyền riêng tư.

Đặc điểm của mạng SNMP là gì?

SNMP là gì? Đặc điểm của giao thức SNMP
Đặc điểm của giao thức SNMP
 • SNMP có hai thành phần Manager và agent.
 • Managers là một máy chủ điều khiển và giám sát một tập hợp các tác nhân như bộ định tuyến.
 • Nó là một giao thức lớp ứng dụng trong đó một số trạm quản lý có thể xử lý một tập hợp các tác nhân.
 • Giao thức được thiết kế ở cấp ứng dụng có thể giám sát các thiết bị do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo và được cài đặt trên các mạng vật lý khác nhau.
 • Nó được sử dụng trong một mạng không đồng nhất bao gồm các mạng LAN và WAN khác nhau được kết nối bởi bộ định tuyến hoặc cổng.
 • SNMP mặc định sử dụng port 161.

Managers & Agents

Managers (người quản lý) là một máy chủ chạy chương trình máy khách SNMP trong khi tác nhân là một bộ định tuyến chạy chương trình máy chủ SNMP.

Agents (tác nhân) được sử dụng để giữ thông tin trong cơ sở dữ liệu trong khi trình quản lý được sử dụng để truy cập các giá trị trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ, một bộ định tuyến có thể lưu trữ các biến thích hợp như một số gói được nhận và chuyển tiếp trong khi Managers có thể so sánh các biến này để xác định xem bộ định tuyến có bị tắc nghẽn hay không.

Việc quản lý Internet được thực hiện thông qua tương tác đơn giản giữa Managers & Agents.

Các tác nhân cũng có thể đóng góp vào quá trình quản lý. Một chương trình máy chủ trên agent kiểm tra môi trường, nếu có sự cố, agent sẽ gửi thông báo cảnh báo cho Managers.

Quản lý bằng SNMP như thế nào?

 • Managers kiểm tra Agents bằng cách yêu cầu thông tin phản ánh hành vi của Agents.
 • Managers cũng buộc tác nhân thực hiện một chức năng nhất định bằng cách đặt lại các giá trị trong cơ sở dữ liệu tác nhân.
 • Một Agents cũng đóng góp vào quá trình quản lý bằng cách cảnh báo Managers về một tình trạng bất thường.

Các thành phần Managers

Việc quản lý không chỉ đạt được thông qua giao thức SNMP mà còn sử dụng các giao thức khác có thể hợp tác với giao thức SNMP. Quản lý đạt được thông qua việc sử dụng hai giao thức khác: SMI (Cấu trúc thông tin quản lý) và MIB (cơ sở thông tin quản lý).
Quản lý là sự kết hợp của SMI, MIB và SNMP. Tất cả ba giao thức này như ký hiệu cú pháp trừu tượng 1 (ASN.1) và các quy tắc mã hóa cơ bản (BER).

Các thành phần Managers
Các thành phần Managers

SMI

SMI (Cấu trúc của thông tin quản lý) là một thành phần được sử dụng trong quản lý mạng. Chức năng chính của nó là xác định loại dữ liệu có thể được lưu trữ trong một đối tượng và chỉ ra cách mã hóa dữ liệu để truyền qua mạng.

MIB

MIB
MIB

MIB (Cơ sở thông tin quản lý) là thành phần thứ hai để quản lý mạng.
Mỗi tác nhân có MIB riêng, là tập hợp của tất cả các đối tượng mà Managers có thể quản lý. MIB được phân loại thành tám nhóm: hệ thống, giao diện, dịch địa chỉ, ip, icmp, tcp, udp và egp. Các nhóm này nằm dưới đối tượng mib.

SNMP

SNMP định nghĩa năm loại thông báo: GetRequest, GetNextRequest, SetRequest, GetResponse và Trap.

Thông báo SNMP

GetRequest: Thông báo GetRequest được gửi từ Managers (máy khách) đến tác nhân (máy chủ) để truy xuất giá trị của một biến.

GetNextRequest: Thông báo GetNextRequest được gửi từ Managers đến tác nhân để truy xuất giá trị của một biến. Loại thông báo này được sử dụng để truy xuất giá trị của các mục nhập trong bảng. Nếu Managers không biết chỉ mục của các mục nhập, thì nó sẽ không thể truy xuất các giá trị. Trong những tình huống như vậy, thông báo GetNextRequest được sử dụng để xác định một đối tượng.

GetResponse: Thông báo GetResponse được gửi từ một Agents đến Managers để phản hồi lại thông báo GetRequest và GetNextRequest. Thông báo này chứa giá trị của một biến do Managers yêu cầu.

SetRequest: Thông báo SetRequest được gửi từ Managers đến tác nhân để đặt giá trị trong một biến.

Trap: Thông báo Trap được gửi từ một Agents đến Managers để báo cáo một sự kiện. Ví dụ, nếu tác nhân được khởi động lại, thì nó sẽ thông báo cho Managers cũng như gửi thời gian khởi động lại.

Nguồn: SNMP là gì? Đặc điểm của giao thức SNMP

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không