Tệp CSV là gì? Cách sửa lỗi file CSV lỗi font tiếng Việt

Tệp CSV là gì? Sửa lỗi file CSV bị lỗi font tiếng Việt
5/5 - (3 bình chọn)

Tệp CSV là gì? Cách sửa lỗi file CSV lỗi font tiếng Việt

Tệp CSV là gì?

Tệp CSV viết tắt của Comma-Separated Values File, là tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy thường được các chương trình bảng tính như Microsoft Excel hoặc OpenOffice Calc sử dụng. Nó chứa các tập dữ liệu văn bản thuần túy được phân tách bằng dấu phẩy, với mỗi dòng mới trong tệp CSV đại diện cho một hàng cơ sở dữ liệu mới và mỗi hàng cơ sở dữ liệu bao gồm một hoặc nhiều trường được phân tách bằng dấu phẩy.

Đặc điểm của .CSV

Định dạng trao đổi dữ liệu CSV được hỗ trợ bởi nhiều chương trình cá nhân, doanh nghiệp và khoa học. Định dạng này đặc biệt hữu ích trong việc chuyển dữ liệu dạng bảng giữa các chương trình và cơ sở dữ liệu vì sự hỗ trợ rộng rãi của nó.

Tệp cũng hữu ích để chuyển dữ liệu được lưu ở định dạng độc quyền, chẳng hạn như tệp .XLSX , sang một chương trình khác không hỗ trợ định dạng XLSX. Ví dụ: bạn có thể xuất dữ liệu tài chính trong tệp XLSX được mở trong Microsoft Excel sang tệp CSV để tải dữ liệu đó lên dịch vụ quản lý tài chính trực tuyến. Hoặc, bạn có thể xuất hàng nghìn địa chỉ liên hệ từ một dịch vụ email sang tệp CSV, sau đó nhập tệp vào một trình tổ chức địa chỉ hoặc một dịch vụ email khác.

Cách mở tệp CSV?

Bạn có thể mở tệp CSV với nhiều ứng dụng, bao gồm Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Corel Quattro Pro (Windows) và Apple Numbers . Bạn có thể tải tệp CSV lên Google Trang tính và xem, chỉnh sửa, lưu và chuyển đổi tệp. Và bạn có thể mở tệp CSV bằng các ứng dụng di động khác nhau, bao gồm Microsoft Excel (Android và iOS), Apple Numbers (iOS) và Google Trang tính (Android và iOS).

Vì tệp CSV được lưu dưới dạng văn bản thuần túy, bạn có thể mở chúng bằng trình chỉnh sửa văn bản thuần túy, chẳng hạn như Microsoft Notepad (Windows) và Apple TextEdit (macOS).

Sửa lỗi file CSV bị lỗi font tiếng Việt

Một tình huống thường gặp là file csv bị lỗi font tiếng Việt khi mở bằng excel, sau khi được tải về từ 1 ứng dụng nào đó.

Nguyên nhân: không chọn bảng mã UTF-8 khi lưu file CSV cũng như khi mở file CSV trong Excel.

Lưu ý, để không bị lỗi font chữ khi mở file CSV trong Excel thì bạn bắt buộc phải mở file CSV từ trong chương trình Excel chứ không thể click trực tiếp file CSV và mở được.

Các bước sửa lỗi hiển thị như sau:

Bước 1: Mở file Excel > Chọn menu Data.

Bước 2: Click vào Get External Data > Chọn From Text.

Bước 3: Chọn file CSV cần mở > Click Open.

Bước 4: Chọn Delimited > Đi đến File origin > Chọn UTF-8 > Click Next.

Bước 5: Bỏ tích toàn bộ các ô > Tích vào ô Other > Nhập dấu chấm phẩy “;” > Click Next.
Việc nhập dấu này sẽ giúp bạn chia cột theo dấu “;”. Nếu máy của bạn sử dụng dấu phẩy “,” thì hãy tích chọn ô Comma để chia cột theo dấu phẩy.

Bước 6: Ở phần Column data format > Tích chọn định dạng của từng cột > Kiểm tra lại dữ liệu đã đúng chưa > Click Finish.

Bước 7: Ở hộp thoại hiện lên chọn ô chứa dữ liệu trong file Excel > Click OK.

Bước 8: File CSV không bị lỗi font được mở thành công.

Cách lưu tệp CSV không bị lỗi font khi mở lại

Bước 1: Mở file Excel bạn muốn lưu dưới dạng CSV > Chọn menu File.

Bước 2: Chọn Save As.

Bước 3: Chọn vị trí lưu. Click vào Get External Data > Chọn From Text

Bước 4: Nhấp vào dòng bên cạnh Save as type > Chọn CSV UTF-8 (Comma delimited).

Bước 5: Click Save để lưu file CSV không bị lỗi font.

Bước 6: 1 hộp thoại hiện lên để nhắc bạn có muốn thay đổi định dạng hay không > Click Yes là hoàn thành.

Nguồn: Tệp CSV là gì? Cách sửa lỗi file CSV lỗi font tiếng Việt – wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không