Tệp WAV là gì? Đặc điểm của âm thanh WAV

Tệp WAV là gì? Đặc điểm của âm thanh WAV
5/5 - (2 bình chọn)

Tệp WAV là gì? Đặc điểm của âm thanh WAV

WAV là gì?

Tệp WAV là tệp âm thanh được lưu ở định dạng WAVE, một định dạng tệp âm thanh kỹ thuật số tiêu chuẩn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng sóng. Các tệp WAV có thể chứa các bản ghi âm với tốc độ lấy mẫu và tốc độ bit khác nhau nhưng thường được lưu ở định dạng âm thanh nổi 44,1 kHz, 16-bit, là định dạng tiêu chuẩn được sử dụng cho âm thanh CD.

WAV là một định dạng tệp và phần mở rộng tệp kết thúc bằng .wav được tạo bởi Microsoft và IBM và được giới thiệu rộng rãi cùng với việc phát hành Microsoft Windows 95. Các tệp WAV là cách phát các tệp âm thanh trên máy vi tính ban đầu, sau đó được thay thế bằng các tệp MP3 và WMV.

Phần mở rộng tệp: .wav, .wave

Đặc điểm của tệp âm thanh wav.

Định dạng WAVE dựa trên Resource Interchange File Format – Định dạng Tệp Trao đổi Tài nguyên (RIFF), một định dạng vùng chứa tệp chủ yếu được sử dụng để lưu video và audio. Microsoft và IBM đã cùng nhau phát triển định dạng WAVE vào đầu những năm 1990, sử dụng các tệp WAV làm tùy chọn chính để lưu âm thanh thô, không nén trong Microsoft Windows.

Tệp WAV tương tự như tệp .AIF, được lưu ở Định dạng tệp trao đổi âm thanh (AIFF) và phổ biến hơn trên hệ thống Macintosh. Tuy nhiên, các tệp WAV thường được lưu và phát trên máy tính Windows hơn là máy Mac.

LƯU Ý: WAV là viết tắt của “Waveform Audio File Format – Định dạng tệp âm thanh dạng sóng” và được phát âm là “wave”.

Một tệp WAVE điển hình bao gồm một đoạn định dạng (“fmt”) và một đoạn dữ liệu. Đoạn định dạng mô tả cách dữ liệu dạng sóng được lưu trữ và chỉ định số kênh, tốc độ lấy mẫu và kiểu nén. Chunk dữ liệu chứa dữ liệu âm thanh thực tế và được phân tách thành các kênh (chẳng hạn như trái và phải cho bản ghi âm thanh nổi). Các phần tùy chọn bao gồm đoạn im lặng (“slnt”), xác định các phần im lặng của âm thanh và đoạn danh sách sóng (“wavl”), chỉ định vị trí của các phần im lặng. Tệp WAVE cũng có thể bao gồm một số phần tùy chọn khác, chẳng hạn như đoạn cue, đánh dấu các điểm cụ thể trong âm thanh và đoạn thông tin, được sử dụng để lưu trữ siêu dữ liệu mô tả tệp.

Định dạng WAVE hỗ trợ một số kiểu nén phương tiện, bao gồm nén Microsoft ADPCM, Yamaha ADPCM, a-law, µ-law, GSM và MPEG. Tuy nhiên, hầu hết các tệp WAVE đều lưu trữ dữ liệu ở định dạng không nén (PCM). Ví dụ: hầu hết các chương trình Windows trích xuất âm thanh từ đĩa CD xuất dữ liệu dưới dạng tệp WAVE không nén. Các tệp này duy trì âm thanh chất lượng CD gốc, bao gồm hai kênh âm thanh, kích thước mẫu là 16 bit và tốc độ lấy mẫu là 44,1 KHz. Điều này giống với các tệp AIFF không nén được xuất bởi hầu hết các tiện ích trích xuất âm thanh của Macintosh. Vì các định dạng WAVE và AIFF rất giống nhau, hầu hết các DAW các ứng dụng và chương trình âm thanh có thể đọc và ghi cả hai định dạng.

LƯU Ý: Trong khi các tệp WAVE chứa dữ liệu nhị phân, bạn có thể biết liệu tệp âm thanh có được lưu ở định dạng WAVE hay không bằng cách kéo tệp đó vào trình soạn thảo văn bản. Một số ký tự đầu tiên nên đọc một cái gì đó tương tự như “RIFF WAVEfmt.”

Cách mở tệp audio WAV

Bạn có thể mở tệp WAV bằng các chương trình khác nhau trong Windows, macOS và Linux. Microsoft Windows Media Player (đi kèm với Windows), Microsoft Groove Music (đi kèm với Windows) và Apple iTunes (đi kèm với macOS) có thể mở tệp WAV.

Bạn cũng có thể mở các tệp âm thanh bằng các ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như trình phát đa phương tiện VideoLAN VLC (đa dạng), Clementine (đa dạng), Eltima Elmedia Player (macOS) và olimsoft OPlayer (iOS).

Nguồn: Tệp WAV là gì? Đặc điểm của âm thanh audio WAV

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không