Thư mục Common Files là gì trong Windows?

Thư mục Common Files là gì trong Windows?
4.2/5 - (5 bình chọn)

Thư mục Common Files là gì trong Windows?

Thư mục Common Files là vị trí mặc định được khuyến nghị cho các tệp và thư mục được chia sẻ bởi các ứng dụng. Trên hệ thống Windows 64bit, thư mục này lưu trữ các tệp chung cho các ứng dụng 32-bit; các tệp chung cho các ứng dụng 64-bit phải được cài đặt vào thư mục COMMONFILES64.

Biến hệ thống COMMONFILES chứa tên đủ điều kiện của thư mục được Windows xác định và lưu trữ các tệp được chia sẻ bởi các ứng dụng được cài đặt trên hệ thống. Trong Windows, thư mục Common Files nằm trong thư mục Program Files. (Trong các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows, tên thư mục tệp chung được bản địa hóa thích hợp theo mặc định.) Thư mục tệp chung là vị trí mặc định được khuyến nghị cho các tệp và thư mục được chia sẻ bởi các ứng dụng.

Nguồn: Thư mục Common Files là gì trong Windows

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không