Trình thông dịch là gì? Tìm hiểu về Interpreter

Trình thông dịch là gì? Tìm hiểu về Interpreter
5/5 - (6 bình chọn)

Trình thông dịch là gì? Tìm hiểu về Interpreter

Trình thông dịch là gì?

Trong lập trình máy tính, một ngôn ngữ lập trình thông dịch không cần phải được biên dịch trước khi các chương trình của nó được thực thi. Thay vào đó, một chương trình khác, được gọi là trình thông dịch, đọc chương trình và thực hiện nó một cách nhanh chóng.

Tiếng Anh: interpreter

Lợi ích của chương trình thông dịch

Một chương trình đã biên dịch bằng trình biên dịch thường hoạt động tốt hơn cho người dùng cuối, vì mã máy của nó có thể được tối ưu hóa cao trong quá trình biên dịch. Ngược lại, các ngôn ngữ thông dịch có thể mang lại những lợi ích riêng cho lập trình viên. Một ví dụ là REPL, cho phép người lập trình tương tác với chương trình khi nó đang được viết.

Nhiều ngôn ngữ máy tính có thể được biên dịch hoặc thông dịch. Ví dụ, ngôn ngữ lập trình C thường được biên dịch, nhưng có sẵn các trình thông dịch cho C. JavaScript thường được coi là một ngôn ngữ thông dịch, trong đó máy khách (thường là trình duyệt web ) là trình thông dịch. Tuy nhiên, trong hầu hết các trình duyệt hiện đại, một số dạng JIT được sử dụng để biên dịch mã JavaScript trước khi nó chạy. Lisp, thường được coi là một ngôn ngữ thông dịch, có thể kết hợp mã được thông dịch và mã bytecode được biên dịch trong một chương trình duy nhất.

Ví dụ về ngôn ngữ thông dịch

Các ví dụ phổ biến về ngôn ngữ lập trình thông dịch bao gồm:

 • PHP
 • Perl
 • BASIC
 • Bash
 • Excel formulas
 • Forth
 • PostScript
 • PowerShell
 • Scheme
 • Tcl
 • VBScript

Nguồn: Trình thông dịch là gì? Tìm hiểu về Interpreted – wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không