Username là gì? Ví dụ về Username [Tên người dùng]

Username là gì? Ví dụ về Username [Tên người dùng]
5/5 - (4 bình chọn)

Username là gì? Ví dụ về Username [Tên người dùng]

Username là gì?

Username còn được gọi là tên tài khoản, tên đăng nhập. Username là tên được đặt cho người dùng trên máy tính hoặc mạng máy tính. Nó xác định duy nhất và giành quyền truy cập vào hệ thống máy tính, phần mềm, trang web cần xác thực người dùng.

Cách đặt tên Username như thế nào?

Tên Username có thể là một cụm từ, từ, sự kết hợp của một số ký tự. Tên người dùng thường được tạo bằng sự kết hợp của tên đầy đủ và bí danh của người dùng, đôi khi thêm cả 1 số. Nói chung, nó có nghĩa là tên người dùng là một dạng viết tắt của tên đầy đủ và họ của người dùng.

Ví dụ: một cá nhân có tên ngoài đời thực là Lê Thu Hoài, có thể có 1 số cách đặt username như: lethuhoai, thuhoaile91, lt_hoai, …

Username cho phép nhiều người dùng sử dụng cùng một máy tính hoặc dịch vụ trực tuyến với các tệp và cài đặt cá nhân của họ. Khi được sử dụng trên một trang web, Username cho phép bạn duy trì cài đặt và nhận dạng cá nhân với trang web hoặc dịch vụ đó.

Ví dụ về Username

Tên người dùng luôn được gán với 1 ID duy nhất trong cơ sở dữ liệu của hệ thống đó, và hầu như luôn được ghép nối với mật khẩu. Sự kết hợp tên người dùng / mật khẩu này được coi là thông tin đăng nhập và thường được yêu cầu để người dùng đăng nhập vào các trang web. Ví dụ, để truy cập e-mail của bạn qua Web, bạn phải nhập tên người dùng và mật khẩu của mình.

Tên mà mọi người sử dụng để nhận dạng bản thân khi đăng nhập vào hệ thống máy tính hoặc dịch vụ trực tuyến. Trong hầu hết các tình huống, cả tên người dùng và mật khẩu đều được yêu cầu.

Ví dụ 1: Trong địa chỉ email, Username là phần bên trái trước dấu @. Ví dụ: bientap1@wikimaytinh.com, thì bientap1 là Username (tên người dùng) trong email này.

Ví dụ 2: Đối với tài khoản đăng nhập hệ điều hành Windows, tên người dùng là tên khi cài đặt Windows bạn đã tạo ra. Một số tên phổ biến là Administrator, Guest, Username tuỳ chỉnh khác,…

Username là gì? Ví dụ về Username [Tên người dùng]
Username mặc định và tạo thêm trong Windows

Username của tôi là gì?

Với hầu hết các dịch vụ, Username của bạn là tên do bạn tạo hoặc tên được hệ thống đó gán cho bạn. Nếu bạn không nhớ việc tạo Username hoặc không nhớ tên bạn đã chọn, hãy thử sử dụng địa chỉ e-mail làm tên người dùng của bạn. Nếu địa chỉ e-mail của bạn không hoạt động và bạn đang cố gắng đăng nhập vào một dịch vụ mà bạn có số tài khoản, hãy thử sử dụng số đó.

Nếu không có gợi ý nào ở trên hiệu quả, thì hầu hết các dịch vụ đều có Username bị quên hoặc dịch vụ quên mật khẩu sẽ gửi cho bạn Username của bạn qua e-mail. Trong hầu hết các trường hợp, một liên kết cho tính năng này được tìm thấy dưới hoặc xung quanh nơi bạn nhập tên người dùng và mật khẩu của mình.

Chú ý: Username có thể phân biệt chữ hoa chữ thường khi nhập. Nếu phím Caps Lock của bạn được bật, hãy thử tắt nó đi để nhập tên người dùng của bạn bằng tất cả chữ thường.

Nguồn: Username là gì? Ví dụ về Username

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không