Windows OS

Cách sửa máy tính bị lỗi driver, fix lỗi driver Win 7, 10

Cách sửa máy tính bị lỗi driver, fix lỗi driver trên Windows 7, 10 Máy...

CMD là gì? Cách mở cửa sổ lệnh CMD trong Windows

CMD là gì? Cách mở cửa sổ lệnh CMD trong Windows CMD là gì? CMD...

Runtime là gì? Lỗi Runtime error là gì?

Runtime là gì? Lỗi Runtime error là gì? Runtime broker là gì? Runtime là gì?...

Cách cài Win 98 trên máy ảo VirtualBox

Cách cài Win 98 trên máy ảo VirtualBox Hướng dẫn cách cài Win 98 trên...

Cách cài đặt Windows Server 2016 trên VirtualBox

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên VirtualBox Windows server 2016 được phát...

Cách ẩn ngày giờ trên taskbar Windows 11, 10, 8, 7

Cách ẩn ngày giờ trên taskbar Windows 11, 10, 8, 7 Trên các phiên bản...

Thư mục Common Files là gì trong Windows?

Thư mục Common Files là gì trong Windows? Thư mục Common Files là vị trí...

DirectX là gì? Cách kiểm tra phiên bản DirectX

DirectX là gì? DirectX để làm gì? Danh sách phiên bản DirectX DirectX là gì?...

File hosts là gì? Vị trí lưu file host và ứng dụng của nó

File hosts là gì? file host nằm ở đâu? Cách mở và xử lý file...

BitLocker là gì? Cách sử dụng BitLocker & Fix lỗi

Bitlocker là gì? bitlocker drive encryption là gì? bitlocker recovery là gì? bitlocker có tác...