Windows OS

Cách cài Win 11 trên máy ảo VirtualBox hướng dẫn đầy đủ

Cách cài Win 11 trên máy ảo VirtualBox hướng dẫn đầy đủ chi tiết nhất...

Thư mục MSOCache là gì? Có tác dụng gì?

Thư mục MSOCache là gì? Thư mục MSOCache là một thư mục nằm trong thư...

Menu ngữ cảnh là gì? Cách mở Contextual Menu

Menu ngữ cảnh là gì? Cách mở Contextual Menu nhanh Menu ngữ cảnh là gì?...

Windows Installer là gì? Cách tắt Windows Installer

Windows Installer là gì? Hướng dẫn 2 cách tắt Windows Installer Windows Installer là gì?...

Thư mục msdownld.tmp là gì? Hướng dẫn cách xóa

Thư mục msdownld.tmp là gì? Thư mục msdownld.tmp là một thư mục tạm thời như...

Thư mục Config.MSI là gì? Có tác dụng gì? xóa như thế nào?

Thư mục Config.MSI là gì? Có tác dụng gì? xóa như thế nào? Thư mục...

Thư mục System Volume Information là gì trong Windows?

Thư mục System Volume Information là gì? Có nên xóa nó không? Nếu bạn là...

Thư mục PerfLogs là gì? Có tác dụng gì trong Windows?

Thư mục PerfLogs là gì? Có tác dụng gì trong Windows? Windows có một hệ...

File EFI là gì? Tác dụng của tệp EFI là gì?

File EFI là gì? Tác dụng của tệp EFI để làm gì? Tệp EFI được...

File Swapfile.sys là gì? Cách tắt Swapfile.sys

File Swapfile.sys là gì? Cách tắt Swapfile.sys trên Win 10 File Swapfile.sys là gì? Swapfile.sys...