ICANN là tên của tổ chức nào? ICANN có chức năng gì?

ICANN là tên của tổ chức nào? ICANN có chức năng gì?
5/5 - (3 bình chọn)

ICANN là tên của tổ chức nào? ICANN có chức năng gì?

ICANN là tên của tổ chức nào?

ICANN là tên viết tắt của Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Tập đoàn Internet cấp số và tên miền. Là một tổ chức cá nhân, phi lợi nhuận và là cơ quan quản lý Internet.

ICANN được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1998 và hợp nhập vào ngày 30 tháng 9 năm 1998 để giám sát một số nhiệm vụ liên quan tới Internet.

Trụ sở tại Marina del Rey, California, Hoa Kỳ.

ICANN có chức năng gì?

ICANN chịu trách nhiệm về hoạt động kỹ thuật của Hệ thống tên miền (DNS) và các chính sách xác định cách hoạt động của tên và địa chỉ Internet.

ICANN điều hành 2 tổ chức cấp dưới là InterNIC và IANA.

InterNIC: Trung tâm thông tin mạng, cung cấp thông tin về dịch vụ đăng ký tên miền.

IANA: Tổ chức cấp phát số hiệu Internet, chịu trách nhiệm về miền gốc DNS, địa chỉ IP và các tài nguyên giao thức Internet khác. IANA ủy quyền cho các hệ thống tên miền khác về tất cả các miền khác (không phải miền gốc).

Nguyên tắc hoạt động

Những nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong việc điều hành của ICANN được mô tả như việc giúp đỡ duy trì sự hoạt động ổn định của Internet; thúc đẩy việc cạnh tranh; đạt được sự đại diện rộng rãi của cộng đồng Internet toàn cầu và xây dựng chính sách phù hợp với nhiệm vụ của ICANN thông qua các quá trình từ dưới lên, dựa trên sự nhất trí ý kiến. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2006, ICANN đã ký một thỏa thuận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc đưa tổ chức tư nhân vào sự quản lý toàn diện của hệ thống các tên định danh được điều phối tập trung của Internet thông qua mô hình nhiều phía cùng có lợi trong việc trao đổi ý kiến mà ICANN đại diện.

ICANN là tên của tổ chức nào? ICANN có chức năng gì?

Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/ICANN

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không