Thư mục là gì? Folder để làm gì? Có tất cả bao nhiêu loại thư mục?

Thư mục windows
4.9/5 - (670 bình chọn)

Trong tin học thư mục là gì? Trong windows thư mục được tạo bằng cách nào. Giải đáp các câu hỏi thường gặp về Folder

Thư mục là gì?

Một thư mục kỹ thuật số có cùng mục đích với một thư mục vật lý – để lưu trữ tài liệu. Thư mục máy tính cũng có thể lưu trữ các loại file khác, chẳng hạn như ứng dụng, tệp lưu trữ, tập lệnh và thư viện. Các thư mục gốc () có thể lưu trữ các thư mục khác gọi là thư mục con (subfolder), có thể chứa các tệp và thư mục bổ sung khác.

Tiếng Anh: folder, directories, DIR

Phân loại thư mục

Các thư mục được thiết kế để tổ chức các tệp. Ví dụ: bạn có thể lưu trữ ảnh kỹ thuật số của mình trong thư mục “Ảnh“, tệp âm thanh của bạn trong thư mục “Nhạc” và tài liệu xử lý văn bản của bạn trong thư mục “Tài liệu“.

Trong hệ điều hành Windows, các chương trình phần mềm được cài đặt theo mặc định trong thư mục “Program Files”, trong khi trong OSX, chúng được lưu trữ trong thư mục “Applications”.

Folder còn được gọi là directories vì cách chúng tổ chức dữ liệu trong hệ thống tệp của thiết bị lưu trữ. Tất cả các thư mục đều là thư mục con, hoặc thư mục con của thư mục gốc. Ví dụ, trong Windows, C:\ là thư mục gốc của đĩa khởi động. Ứng dụng Internet Explorer được cài đặt trong thư mục C:\Program Files\Internet Explorer, đây cũng là đường dẫn thư mục của thư mục Internet Explorer.

Thư mục chiếm bao nhiêu dung lượng đĩa?

Mặc dù các thư mục có thể chứa vài gigabyte dữ liệu, nhưng bản thân các thư mục không chiếm bất kỳ dung lượng ổ đĩa nào. Điều này là do thư mục chỉ đơn giản là con trỏ xác định vị trí của tệp trong hệ thống tệp.

Trong Windows, bạn có thể xem lượng dữ liệu được lưu trữ trong thư mục bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục đó và chọn Properties.

Thư mục là gì? Folder để làm gì? Có tất cả bao nhiêu loại thư mục?
Xem thuộc tính của thư mục

Để tạo thư mục mới, nhấp chuột phải vào màn hình nền hoặc cửa sổ đang mở và chọn NewFolder

Thư mục là gì? Folder để làm gì? Có tất cả bao nhiêu loại thư mục?
Tạo 1 thư mục mới

Hình ảnh một số giao diện thư mục

Thư mục là gì? Folder để làm gì? Có tất cả bao nhiêu loại thư mục?
Ví dụ cây thư mục Windows 10: This PC / DATA1 (E:) / Thư mục Setup
Thư mục trên máy MAC
Thư mục hệ điều hành Linux
Thư mục web public_html

Câu hỏi thường gặp

Có tất cả bao nhiêu loại thư mục?

Có 3 loại thư mục gồm: thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.

Thư mục được tổ chức theo hình gì?

Thư mục được tổ chức theo hình cây (tree).

Cây thư mục là gì?

Cây thư mục là hệ thống từ thư mục gốc đến các thư mục con. Trong mỗi thư mục con đó sẽ có thêm những thư mục con khác nữa. Hiểu đơn giản cây thư mục chính là một cái cây và các thư mục con là các nhánh cây chia nhỏ ra.

Theo em việc tạo thư mục có tác dụng như thế nào?

Việc tạo thư mục có tác dụng thuận tiện trong việc quản lý, sắp xếp và tìm kiếm thư mục con và tệp tin mà nó chứa, giúp tối ưu công việc hơn.

Thư mục không có gì bên trong gọi là gì?

Được gọi là thư mục trống, thư mục rỗng (empty folder).

Hệ điều hành sử dụng thư mục để làm gì?

Dùng để quản lý và sắp xếp các tập tin theo phân cấp.

Thư mục chứa thư mục con được gọi là thư mục gì?

Còn gọi là thư mục Cha/Mẹ.

Thư mục được tạo ra từ thư mục khác gọi là gì?

Được gọi là thư mục con.

Thư mục gốc là ổ đĩa nào?

Thư mục gốc của bất kỳ phân vùng hoặc thư mục nào là thư mục “cao nhất” trong hệ thống phân cấp. … Thư mục gốc chứa tất cả các thư mục khác và tệp trong ổ đĩa.

Phân biệt tệp và thư mục như thế nào?

Tệp là dữ liệu thông tin được người dùng tạo ra từ máy tính. Còn Thư mục là ngăn chứa dùng để quản lý các tệp này.

Thư mục được tạo tự động gọi là?

Thư mục gốc.

Lệnh truy cập thư mục gốc bằng CMD là gì?

Thư mục là gì? Folder để làm gì? Có tất cả bao nhiêu loại thư mục?

Mở cửa sổ CMD, gõ CD/ sẽ ngay lập tức được di chuyển đến thư mục gốc, gõ CD.. để di chuyển lên 1 cấp.

Nguồn: Thư mục là gì? Folder để làm gì? Có tất cả bao nhiêu loại thư mục? – wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không