Fix lỗi vcruntime140.dll 14.0 is not compatible with this PHP build trong XAMPP

Fix lỗi vcruntime140.dll 14.0 is not compatible with this PHP build trong XAMPP
5/5 - (6 bình chọn)

Fix lỗi vcruntime140.dll 14.0 is not compatible with this PHP build trong XAMPP

Tình huống:

Khi bật XAMPP và không khởi động được Apache, báo lỗi Error: Apache shutdown unexpectedly
Kiểm tra trong file error.log xuất hiện dòng thông báo lỗi:

  • PHP Warning: ‘vcruntime140.dll’ 14.0 is not compatible with this PHP build linked with 14.16 in Unknown on line 0
  • [:emerg] [pid 9676:tid 556] AH00020: Configuration Failed, exiting

Nguyên nhân:

PHP 7.4.x yêu cầu Microsoft Visual C++ Redistributable cho Visual Studio 2019 trở về sau.

Cách xử lý:

Tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ tại đây . Trong Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2022 , hãy chọn phiên bản phù hợp với Windows của bạn x64 hay x86.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không