CSS là gì? CSS làm gì?

5/5 - (2 bình chọn)

CSS là gì?

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets. Nó là một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để mô tả giao diện và định dạng của tài liệu được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu. Nó cung cấp một tính năng bổ sung cho HTML. CSS thường được sử dụng với HTML để thay đổi kiểu trang web và giao diện người dùng. Nó cũng có thể được sử dụng với bất kỳ loại tài liệu XML nào bao gồm XML thuần túy, SVG và XUL.

CSS được sử dụng cùng với HTML và JavaScript trong hầu hết các trang web để tạo giao diện người dùng cho các ứng dụng web và giao diện người dùng cho nhiều ứng dụng di động.

CSS làm gì?

 • Bạn có thể thêm giao diện mới cho tài liệu HTML cũ của mình.
 • Bạn hoàn toàn có thể thay đổi giao diện trang web của mình chỉ với một vài thay đổi trong mã CSS.

Tại sao nên sử dụng CSS

Đây là ba lợi ích chính của CSS:

Giải quyết một vấn đề lớn

Trước CSS, các thẻ như phông chữ, màu sắc, kiểu nền, căn chỉnh phần tử, đường viền và kích thước phải được lặp lại trên mọi trang web. Đây là một quá trình rất dài. Ví dụ: Nếu bạn đang phát triển một trang web lớn, nơi phông chữ và thông tin màu sắc được thêm vào trên mỗi trang, nó sẽ trở thành một quá trình lâu dài và tốn kém. CSS được tạo ra để giải quyết vấn đề này. Đó là một khuyến nghị của W3C.

Tiết kiệm rất nhiều thời gian

Các định nghĩa kiểu CSS được lưu trong các tệp CSS bên ngoài để có thể thay đổi toàn bộ trang web bằng cách chỉ thay đổi một tệp.

Cung cấp thêm thuộc tính

CSS cung cấp nhiều thuộc tính chi tiết hơn HTML thuần túy để xác định giao diện của trang web.

CSS Editor

Dưới đây là 1 ví dụ về CSS biên tập trên CSS Editor bất kỳ:

<!DOCTYPE> 
<html> 
<head> 
<style> 
h1{ 
color:white; 
background-color:red; 
padding:5px; 
} 
p{ 
color:blue; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<h1>Viết ví dụ CSS đầu tiên của bạn</h1> 
<p>Đây là đoạn văn bản wikimaytinh.com</p> 
</body> 
</html>

Trình duyệt sẽ render ra kết quả như dưới đây:

CSS là gì? CSS làm gì?

Tóm tắt các điểm chính của CSS:

 • CSS là viết tắt của Cascading Style Sheet.
 • CSS được sử dụng để thiết kế các thẻ HTML.
 • CSS là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên web.
 • HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để thiết kế web. Nó giúp các nhà thiết kế web áp dụng phong cách trên các thẻ HTML.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không